Ga direct naar inhoud

Ontmoet onze 'agents of change'

Marijn, Arin, Erik, Ludo en Melissa

Experienced professionals

Business Analysis

Cloud Infrastructure Services

Data and AI

Quality Engineering and Testing

SAAS solutions

Sustainability

[ENGLISH BELOW]

Op Tech Summit 2023 ging het over duurzaamheid, en hoe technologie kan bijdragen aan een betere wereld. Maar de Summit draaide in de eerste plaats om mensen, die vanuit hun persoonlijke ervaringen en motivatie bijdragen aan duurzame verandering. 

Een belangrijk onderdeel van de Tech Summit waren de workshops. Daarin werden verhalen gedeeld door mensen met verschillende achtergronden. Ze namen ons mee in hoe zij duurzaamheid beleven, hoe ze er in hun werk en privéleven aan bijdragen en hoe ook wij dat kunnen doen – met technologie aan onze zijde. We stellen je graag aan ze voor!

Laten we ze ontmoeten


Marijn Markus – Managing Data Scientist

‘Als datawetenschapper gebruik ik data om mensen te helpen. Data legt problemen bloot, wijst de weg naar mogelijke oplossingen. Als Managing Data Scientist bij Capgemini kan ik écht impact maken, als mens en als professional. 

Ik mocht tijdens de Tech Summit de keynote verzorgen. Daarin heb ik Project ENHANCE besproken. In ENHANCE zetten we big data in om wereldwijd ketens van voedselproductie in kaart te brengen, en betaalbaarheid, voedzaamheid, gezondheid en duurzaamheid te stimuleren. 

Er is nog zoveel te doen en technologie kan ons zoveel goeds brengen. Ik ben blij dat ik daar een rol in kan spelen.’ 


Arin Roy – Azure Cloud Architect

‘Voor mij is duurzaamheid een gedeelde verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Als cloud architect wil ik duurzaamheid onderdeel maken van mijn werk. Eén van mijn prioriteiten is het terugdringen van verspilling. Daar ging mijn workshop ook over; ik heb mijn publiek laten zien hoe je dit kunt doen. 

Als je met iets experimenteels bezig bent, is het heel eenvoudig om het te laten draaien in de cloud en vervolgens te vergeten. Alles wat draait in de cloud kost natuurlijk energie. Als je het laat draaien zonder het te gebruiken, dan ben je dus aan het verspillen. Het is mijn doel om dat te voorkomen. Eigenlijk is het gewoon een vorm van huishouden. In de cloud doe ik de huishouding; zo eenvoudig is het.’ 


Erik Gouw – SAP Sustainability Consultant

‘Het klinkt misschien een beetje dramatisch, maar mijn grootste drijfveer om bij te dragen aan duurzaamheid is de toekomst van mijn kinderen. Onze manier van leven en consumeren is niet houdbaar. Ik probeer daar iets aan te doen, zowel in mijn leven als op mijn werk. Als SAP Sustainability Consultant richt ik me op de duurzame business case van SAP. Als ik via SAP een duurzame impact kan maken op organisaties, dan is mijn missie geslaagd. 

Tijdens mijn workshop ging ik daar dieper op in, met een demonstratie van SAP Sustainability Footprint Management. Deze oplossing biedt inzicht in de carbon footprint in de hele waardeketen. Het is een goed voorbeeld van wat technologie te bieden heeft. Zeker in combinatie met menselijke motivatie, want daar begint het allemaal mee.’ 


Ludo Simons – Business Analist Duurzaamheid

‘Geografie, ecosystemen en klimaatverandering hebben me altijd gefascineerd. Mijn studie confronteerde me met de enorme impact van de mens op de omgeving. Technologie heeft ons veel gebracht, maar technologie heeft ook altijd bijgedragen aan het probleem. 

Ik wil hier verandering in brengen, in mijn leven én in mijn rol als Business Analyst. Ervoor zorgen dat we technologie inzetten voor duurzame doelen. In mijn workshop gaf ik een demonstratie: hoe zet je als organisatie life cycle assessments in om je processen, diensten en producten te verduurzamen? Ik denk dat hier nog heel veel te winnen valt.’ 


Melissa Zohren – Test Engineer

‘De keuzes die we elke dag maken, maken we meestal niet vanuit duurzaamheid. De duurzame keuze is niet de standaardkeuze. Als Test Engineer en als mens zie ik het als mijn rol om de wereld met elke test steeds een beetje duurzamer te maken.

In mijn workshops geef ik mensen inzicht in hun dagelijkse leven en hoe we veel dingen op een eenvoudige manier duurzamer kunnen doen. Bijvoorbeeld door je laptop op de goede manier af te sluiten, of door de donkere modus van je smartphone als standaard in te stellen. Zo laat ik zien hoe makkelijk het eigenlijk is om je footprint te verkleinen. 

Wat je ook doet, je moet je altijd afvragen: “is dit de meest duurzame manier om dit te doen, of is er een betere manier?” Vaak is die er.’ 

Arin, Erik, Ludo, Marijn en Melissa hebben allemaal hetzelfde doel: bijdragen aan een betere wereld. Ze zijn vastbesloten bij te dragen aan dat doel, als mensen, als experts – als agents of change. Doe jij mee?

Aftermovie Tech Summit 2023

Bekijk hier de aftermovie van het evenement voor een goede sfeerimpressie, wie weet ben jij er volgend jaar ook wel bij!

Wil jij net als onze agents of change werken voor een organisatie waar we streven naar een duurzame toekomst?


Meet our ‘agents of change’

Tech Summit 2023 revolved around sustainability, and how technology can create a better world. But first and foremost, it revolved around people. People with their own personal experiences and stories, and with a personal motivation to make a sustainable change. In this article, we introduce five of them.  

In their workshops at Tech Summit, they tackled the sustainability subject from many different perspectives; they showed us how we can finetune our daily habits to decrease our personal footprints, how AI and data can help us to feed the world, how Capgemini can leverage insights into carbon emission lifecycles to help organizations meet their sustainability goals – and much more.  

Let’s meet them


Marijn Markus – Managing Data Scientist

‘I’m a data scientist. I use data to solve problems and help people. To map human behavior, to chart problems – and to help tackle challenges like bias and sustainability. My work as Managing Data Scientist at Capgemini allows me to make an impact here. In the keynote I gave at Tech Summit, I discussed Project ENHANCE. Our project where we use big data to evaluate food production chains all over the world, and uncover pathways to improve affordability, nutrition, health, and sustainability. There’s so much more we can do with technology. There’s so much more we can do to help people.’ 


Arin Roy – Azure Cloud Architect

‘For me, sustainability is a shared responsibility. It should happen at all levels. As a cloud architect I want to bring sustainability into my work. One of my key principles is to reduce wastage – and in my workshop, I showed the audience how to do that. It’s really easy to deploy something in the cloud and then forget about it, especially when it is something that you are experimenting with. Everything you deploy uses up energy, hardware, etc…. and when you let it lie around without use, it’s leads to wastage. Preventing that is not only simple but also a very effective step towards sustainability. It’s housekeeping really – that’s why I like to call myself the housekeeper of the cloud.’  


Erik Gouw – SAP Sustainability Consultant

‘This may sound corny, but my main motivation to contribute to sustainability is the future of my children. The way we live and consume is not sustainable.  As a SAP Sustainability Consultant it is my responsibility to shed light on the big impact SAP sustainability solutions can have. I zoomed into this during my workshop by demonstrating SAP Sustainability Footprint Management. This solution gives insight into the carbon footprint throughout a company’s whole value chain. It’s very ambitious and an example of what technology has to offer – especially when combined with human motivation.’  


Ludo Simons – Business Analist Duurzaamheid

‘I’ve always been intrigued by geography, ecosystems, climate change. During my studies, I was confronted with the enormous impact we have on the environment. Technology has brought us a lot, but technology also contributed to the problem, and not to the solution. My goal is to change this, in my life, and in my role as a Business Analyst. To make sure that technology is a force for good. In my workshop, I demonstrated how we can help organizations make fact-based decisions to reach their sustainability goals through life cycle assessments of their products or services. Something that, I believe, should be done more frequently.’  


Melissa Zohren – Test Engineer

‘The choices we make in daily life currently aren’t governed by sustainability. The sustainable choice is not the default. As a Test Engineer, I see it as my role to make the world a better place, one test at a time. In my workshops, I try to create awareness about our daily lives, and how we can easily do things better. Making sure we correctly turn off our laptop or select our smartphone’s dark mode, because it uses less energy. Whatever you do, you should always ask yourself: is this the sustainable way of doing things, or is there another way? Often there is.’ 

Arin, Erik, Ludo, Marijn and Melissa – all of them share the same goal: to build a better world. They’re determined to contribute to that goal, as people, as experts – as agents of change. And with technology as their ally, to help them realize that change. Are you in? 

Aftermovie Tech Summit 2023

Watch the aftermovie of the event here for a good impression, who knows, you might be there next year!

Do you want to work for an organization where we strive for a sustainable future, just like our agents of change?