Ga direct naar inhoud

Digital Talent Gap rapport van Capgemini en LinkedIn: werknemers investeren zélf in ontwikkeling van digitale vaardigheden om bij te blijven

26 okt. 2017

Utrecht, 26 oktober 2017, Wereldwijd is gemiddeld bijna 50% van alle werknemers bereid om om in eigen tijd en met eigen middelen te investeren in de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden. Dit blijkt uit The Digital Talent Gap. Are companies doing enough?, een nieuw rapport, gepubliceerd door Capgemini in samenwerking met LinkedIn, ‘s werelds grootste netwerk van professionals. Het rapport onderzoekt in welke mate er een kloof bestaat tussen vraag van talent met specifieke digitale vaardigheden en het aanbod van digitale rollen – de digital talent gap. Voor dit onderzoek zijn wereldwijd meer dan 1.200 werknemers en leidinggevenden ondervraagd, in verschillende sectoren, industrieën en landen. Het rapport laat zien dat werknemers zorgen hebben over hun digitale vaardigheden en het ontbreken van trainingsmiddelen die hen worden aangereikt vanuit hun werk. In Nederland is bijna 40% van de werknemers zelfs bereid om van werkgever te wisselen als de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden stagneert.

Een op de twee organisaties geeft aan dat de digitale kloof zich vergroot. Wereldwijd meent meer dan de helft (54%) van de organisaties dat deze ontwikkeling hun digitale transformatieprogramma’s belemmert en dat ze door het tekort aan digitaal talent concurrentievoordeel verliezen. In Nederland liggen die percentages iets lager: 34% meent dat de kloof vergroot en 36% vindt dat dit belemmeringen voor de organisatie oplevert. Ondanks dat de kloof groter wordt, zijn de budgetten voor digitaal talent bij 52% van de organisaties gelijk gebleven of zelfs gedaald. Voor Nederland is dat vergelijkbaar: 45% heeft gelijkblijvende of lagere budgetten.

Zorgen dat vaardigheden snel overbodig worden

Wereldwijd gelooft 27% van de medewerkers dat hun vaardigheden op dit moment al overbodig zijn is of dat de komende één tot twee jaar gaan worden. In Nederland ligt dat lager: 17% is het hiermee eens. 26% van de Nederlandse werknemers meent dat hun vaardigheden de komende vier tot vijf jaar overbodig zullen zijn; wereldwijd is dit 38%. Van de Generation Y- en Z-medewerkers gelooft 47% wereldwijd dat hun huidige vaardigheden in vier tot vijf jaar overbodig zullen worden. Voor de Nederlandse Y- en Z-generatie is dat 31%. Ook de sector blijkt van belang. Zo is 48% van de werknemers in de automotive sector bang dat hun vaardigheden in de komende vier tot vijf jaar overbodig zullen zijn, gevolgd door de banksector (44%), energie (42%), telecom en verzekeringen (beide 39%).

Overstappen naar een andere werkgever

Meer dan de helft van het digitale talent vindt dat trainingsprogramma’s niet helpen of dat ze geen tijd krijgen om er aan deel te nemen. Wereldwijd omschrijft 45% de trainingen van hun organisatie als ‘nutteloos en saai’. Nederlandse trainingen worden veel positiever gewaardeerd: in ons land ligt dat percentage met 18% beduidend lager.

Bezorgdheid over het overbodig worden van de eigen (verouderde) vaardigheden en gebrek aan vertrouwen in de trainingsmogelijkheden van de eigen werkgever, kunnen het verloop aanwakkeren. Van de digitaal getalenteerde medewerkers, zegt meer dan de helft (55%) bereid te zijn naar een andere werkgever te verhuizen als zij het gevoel hebben dat hun digitale ontwikkeling stagneert. Nagenoeg de helft van de ondervraagde medewerkers (47%) zegt aangetrokken te zijn door organisaties die betere digitale scholimgsmogelijkheden bieden. Werkgevers zeggen evenveel ook bezorgd te zijn over verlies van digitaal goed geschoolde werknemers. Iets meer dan de helft (51%) van de werkgevers denkt dat medewerkers vertrekken nadat zij net getraind zijn. De helft (50%) zegt dat de digitale trainingen die zij aanbieden aan medewerkers slecht bezocht worden.

Claudia Crummenerl, Head of Executive Leadership and Change bij Capgemini zegt, “Organisaties staan voor een enorme opgave om hun medewerkers digitaal vaardiger te maken. Gezien het feit dat het overbodig worden van vaardigheden een zorgpunt is bij ondervraagde professionals, is het essentieel dat werkgevers een duidelijk ontwikkelingspad geven. De ‘digital talent gap’ zal in de toekomst alleen maar groter worden. Geen enkele organisatie kan nu achteroverleunen. Organisaties zulen de ontwikkeling van hun medewerkerspopulatie consistent moeten plannen en hierbij innoveren”

Onderzoeksmethodologie

Capgemini werkte voor dit rapport samen met LinkedIn, ’s werelds grootste professionele netwerk. Capgemini onderzocht 753 medewerkers en 501 executives bij grote bedrijven met een gerapporteerde omzet van meer dan $ 500 miljoen in 2016 en meer dan 1.000 medewerkers. De enquête vond plaats tussen juni en juli 2017 en is uitgezet in negen landen – Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten – en in zeven industrieën (Automotive, Banking, Consumer Products, Insurance, Retail, Telecom en Utilities).

Download hier het volledige rapport: “The Digital Talent Gap—Are Companies Doing Enough?”