Ga direct naar inhoud

Rapport: Data-gedreven ondernemingen

19 nov. 2020

Data-gedreven ondernemingen presteren bovengemiddeld op een aantal financiële prestatie-indicatoren, waardoor ze 70% meer omzet per werknemer realiseren en 22% meer winst maken, volgens The data-powered enterprise: Why organizations must strengthen their data mastery,  een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute. Voor het rapport zijn wereldwijd 500 leidinggevenden bevraagd van bedrijven met een jaaromzet van een miljard dollar of meer.

Bedrijven moeten het gebruik van data volledig beheersen om concurrentievoordeel te behalen. Volgens de studie worden bedrijven als data-gestuurd beschouwd als ze hun data zelfstandig kunnen creëren, verwerken en gebruiken om hun zakelijke doelen te bereiken, innovatie te stimuleren en hun bedrijfsdoelstellingen te behalen. Op dit moment heeft echter slechts één op de zes bedrijven (16 procent) de tools, technologie, datacultuur en visie om als een data-gestuurd bedrijf te worden beschouwd.

Hoewel bedrijven de laatste tijd vooruitgang hebben geboekt, baseert wereldwijd slechts de helft (50 procent) van hen zich op data in hun besluitvorming. Bedrijven uit de VS (77 procent), Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (elk 69 procent) baseren zich bovengemiddeld op data-gestuurde besluitvormingsprocessen. De onderzochte Nederlandse bedrijven scoren minder goed: slechts 40% zegt dat besluitvorming geheel data-gestuurd is.

In een sectorvergelijking zijn banken (65 procent) en verzekeringsmaatschappijen (55 procent) de sectoren waarin beslissingen het vaakst worden genomen op basis van data. Hoewel er vooruitgang is geboekt, maakt een kleine meerderheid (51%) van de bedrijven nog steeds gebruik van historische gegevens (een reactieve besluitvormingsaanpak), wat betekent dat ze een concurrentievoordeel verliezen. Slechts 23% van de tijd kiezen zij voor een voorspellende aanpak, terwijl 18% van de onderzochte bedrijven gebruikmaakt van een voorschrijvende analytics. In slechts 8% van de gevallen wordt gebruik gemaakt van een autonome of zelfoptimaliserende aanpak.

Data-gedreven ondernemingen genieten aanzienlijke economische voordelen

Data-gedreven bedrijven presteren 30 tot 90 procent beter dan hun concurrenten op het gebied van belangrijke prestatie-indicatoren als klantbehoud, operationele efficiëntie en kostenbesparingen. Daarnaast realiseren zij een omzetstijging van 19 procent door nieuwe producten en diensten, wat 7 procentpunten hoger is dan bij andere bedrijven.

Vertrouwen in data is de sleutel tot waardecreatie in bedrijven

Vier van de vijf bedrijven (83 procent) waarin data als betrouwbaar worden beschouwd, slagen erin hun data te gelde te maken. Van de bedrijven waarvan de gegevens niet betrouwbaar worden geacht, doet slechts 24 procent dat. Er is echter een duidelijke discrepantie tussen de veronderstelde en de werkelijke tevredenheid over data: volgens het onderzoek heeft slechts één op de vijf business managers volledig vertrouwen in de geleverde data en is slechts één op de vier (27 procent) tevreden over de kwaliteit van de gegevens. Aan de andere kant gaat 62 procent van de technische managers ervan uit dat gebruikers in managementfuncties vertrouwen hebben in de data; 54 procent gaat ervan uit dat ze tevreden zijn met de datakwaliteit. De impact van de slechte kwaliteit van de gegevens is ook aanzienlijk en kost bedrijven tussen de 15 en 25 procent van hun omzet[1].

Veel organisaties houden zich nu bezig met hun data, maar slechts 38 procent slaagt erin deze succesvol te gebruiken. In de banksector is 54 procent van de managers van mening dat het gebruik van data heeft geleid tot een duurzaam concurrentievoordeel, vergeleken met 32 procent in de retail. Van de bedrijven die zich volgens de studiecriteria als “data-gedreven” kunnen omschrijven, heeft 95 procent een Chief Data Officer (CDO). 77 procent van hen zegt dat de CDO een cruciale rol heeft gespeeld bij het realiseren van een visie op data binnen hun organisatie. In 84 procent van de onderzochte bedrijven rapporteert de CDO rechtstreeks aan de CEO, CIO, CTO of Chief AI Officer (CAIO). Het algemene concept voor het gebruik van data moet daarom niet alleen door de technologieafdeling worden gedragen, maar door het hele bedrijf en moet met name het management omvatten.

“Leidinggevenden moeten fundamenteel kijken naar hun datastrategie en innovatietraject,” zegt Zhiwei Jiang, CEO van Insights en Data bij Capgemini. “We hebben nog steeds niet genoeg datamanagers op C-suite niveau om organisaties op het juiste datatraject te brengen. Er staat nog veel meer op het spel voor bedrijven die niet handelen; van operations tot verkoop, klantbetrokkenheid, omzet en winstgevendheid. Degenen die data te gelde kunnen maken en deze kunnen omzetten in activa zullen gedijen. Degenen die dat niet doen, zullen achterblijven. Er is een mentaliteitsverandering nodig – leiders moeten een behendige cultuur van experimenteren accepteren en omarmen, willen ze data-activatie bereiken”.

Download het rapport voor meer informatie over het onderzoek en de aanbevelingen.

Onderzoeksmethodologie

Voor dit onderzoek heeft Capgemini technisch leidinggevenden ondervraagd die werkzaam zijn in IT/data functies zoals IT, informatiemanagement, datamanagement en -analyse, en business intelligence van 500 organisaties. Daarnaast onderzocht Capgemini business executives die werkzaam zijn in verschillende bedrijfsfuncties van 504 organisaties. Beide onderzoeken werden uitgevoerd in augustus 2020 en hadden betrekking op organisaties met een omzet van ten minste 1 miljard dollar in het vorige boekjaar. Capgemini heeft verder een financiële analyse uitgevoerd van 700+ unieke organisaties uit de bovenstaande reeks, voor de boekjaren 2018-19 en 2019-20. In aanvulling op het bovenstaande heeft Capgemini meer dan 15 diepte-interviews gehouden met senior technische en zakelijke leidinggevenden over de data-initiatieven binnen hun organisaties.

[1] MIT Sloan Management Review, “Seizing opportunity in data quality,” november 2017.