Przejdź do Treści

CAPGEMINI LIDEREM W DZIEDZINIE AUTOMATYZACJI WEDŁUG HFS RESEARCH

09 lut 2023

W raporcie Horizons Report for Automation Service Providers 2022, Organizacja HFS Research uznała Capgemini za lidera rynku z uwagi na zdolność wykorzystywania sztucznej inteligencji i analityki, w celach przełamywania barier, jakie istnieją między poszczególnymi działami.

Usługi automatyzacji powróciły z hukiem. W latach 2021–2022 przychody z tej dziedziny usług wzrosły o około 33%.

Raport HFS Research Horizon Report for Automation Service Providers 2022, dzieli dostawców automatyzacji na trzy grupy:

  • grupa 1 (prekursorzy) – dostawcy automatyzacji, którzy napędzają wyniki biznesowe, redukcję kosztów i poprawę produktywności;
  • grupa 2 (innowatorzy) – dostawcy automatyzacji, którzy są przedłużeniem grupy 1, ale także doskonalą obsługę klienta i doświadczenie pracowników;
  • grupa 3 (liderzy rynku) – dostawcy automatyki, którzy są przedłużeniem potrzednich grup, jednocześnie odkrywając nowe źródła wartości, aby napędzać wzrost i zarządzać ryzykiem.

Organizacja HFS Research określiła Capgemini mianem lidera rynku i przedstawicielem grupy 3 w dziedzinie automatyzacji ze względu na zdolność dostarczania klientom rozwiązań Frictionless Enterprise „stawiających na automatyzację, sztuczną inteligencję i analitykę”.

Według HFS Research mocne strony rozwiązań do automatyzacji Capgemini to:

  • zdolność wprowadzania automatyzacji na skalę całej swojej działalności poprzez wykorzystanie sprawdzonej wiedzy biznesowej, technologicznej, konsultingowej i inżynieryjnej;
  • koncepcja Frictionless Enterprise, która jest zgodna z HFS OneOffice i sprzyja podejściu opartemu na wynikach biznesowych, które umożliwia płynny i inteligentny przepływ informacji między pracownikami, klientami, dostawcami i partnerami;
  • zrównoważone ramy wykorzystujące inteligentną automatyzację procesów (IPA) do redukcji emisji CO₂ w całym łańcuchu dostaw produkcji i operacji IT;
  • zintegrowany model operacyjny IPA, który umożliwia bardziej skuteczne wykrywanie możliwości, spójne rozwiązania i praktyki rozwojowe oraz silniejsze wsparcie we wszystkich usługach, a jednocześnie wspiera bardziej wyspecjalizowane repozytorium wiedzy i lepsze procesy zarządzania zmianami zorientowane na wyniki;
  • zróżnicowane wykorzystanie zautomatyzowanych technologii inżynieryjnych, takich jak etykietowanie danych;
  • warstwa Enterprise Automation Fabric (EAF), która optymalizuje koszty, umożliwia transformację oraz napędza innowacje biznesowe i zwinność.

Koncepcja Frictionless Enterprise firmy Capgemini zaimponowała klientom, koncentrując się na osiąganiu rzeczywistych wyników biznesowych. Dzięki automatyzacji, sztucznej inteligencji i analityce zdolność do wspierania płynnego i inteligentnego przepływu informacji w ekosystemie pracowników, klientów i partnerów stała się niezywkle atrakcyjna.

Phil Fersht, dyrektor generalny i główny analityk, HFS Research

Dowiedz się, jak rozwiązanie Intelligent Process Automation firmy Capgemini umożliwia uzyskanie wskazówek dotyczących rozpoczęcia procesu automatyzacji, zwiększania skali operacji, czerpania korzyści ze zrównoważonej automatyzacji oraz zwiększania możliwości rozwoju i innowacji.

Pod adresem businessservices.global@capgemini.com można uzyskać kopię raportu końcowego.