Przejdź do Treści

Jak pandemia i nowe technologie wpływają na formowanie się nowego modelu bankowości?

Capgemini
2021-03-19

Usługi bankowe stają się niewidoczne dla klientów

Zapraszamy na wywiad, w którym redaktor Bożena Żuławnik rozmawia z Piotrem Siudą z Capgemini Polska na temat trendów w bankowości detalicznej, przeprowadzonego do gazety giełdowej „Parkiet” nr 3/2021.

W jaką stronę zmierza bankowość detaliczna?

Piotr Siuda, Vicepresident, Head of Financial Services: Trudno odpowiedzieć na to pytanie bez zarysowania kontekstu z 2020 r. Ten rok z pewnością przejdzie do historii. Był szczególny, pełen niepewności i szybkich zmian wytyczających przyszłe trendy. Uwaga branży przesunęła się z ryzyka finansowego w kierunku ryzyka niefinansowego, operacyjnego. Kluczowa stała się adaptacja do nowej rzeczywistości, szczególnie zaangażowanie klienta bez osobistego kontaktu z nim w oddziale. W przyszłości bankowość będzie polegała na nawiązywaniu połączeń z klientem we właściwym czasie, za pośrednictwem właściwego kanału i oferowaniu mu odpowiedniej porady. Klienci będą oczekiwać, że banki będą wspierać ich wydarzenia życiowe, niezależnie od tego, czy są to wydarzenia duże, czy małe.

A jakie szanse na przetrwanie ma tradycyjna bankowość transakcyjna?

Piotr Siuda: Perspektywa, że tradycyjna bankowość transakcyjna będzie tracić na znaczeniu, jest realna i to już w najbliższej przyszłości. Tempo zmian przyspiesza. Nowi gracze na rynku, bez infrastruktury czy licencji bankowej, tworzą produkty i integrują usługi bankowe na swoich platformach biznesowych. Produkty i usługi ze zintegrowaną usługą bankową (eng. embedded finance) rozwijają się w szalonym tempie. Według Forbesa, prognozowany ich wzrost w kolejnych pięciu latach wyniesie tysiąc procent. Jeśli nawet tradycyjna bankowość transakcyjna nie zniknie zupełnie, to jej znaczenie będzie szybko maleć.

Jakie rozwiązania informatyczne mają teraz największe znaczenie w rozwoju usług bankowości detalicznej?

Piotr Siuda: Kluczowe znaczenie zyskują rozwiązania chmurowe. W przeszłości banki polegały w dużej mierze na własnej infrastrukturze in-house. W sposób naturalny ograniczało to tempo zmian i adopcję najnowszych rozwiązań, trendów i technologii. Teraz widać w branży rosnącą akceptację dla rozwiązań chmurowych. 32 proc. managerów wysokiego szczebla z całego świata, pytanych w ramach Capgemini World Retail Banking Report 2020, deklaruje zaangażowanie w projekty chmurowe w ciągu dwóch najbliższych lat. Banki będą migrowały do chmury, aby stworzyć efektywne kosztowo, zwinne i elastyczne organizacje.

Istnieje ryzyko, że za tak szybkim rozwojem bankowości elektronicznej nie będą nadążać systemy bezpieczeństwa i uwierzytelniania klientów. Jak duże jest to ryzyko?

Piotr Siuda: Odpowiadając przewrotnie na to pytanie, postawię tezę, że transformacja cyfrowa oraz standaryzowanie usług i interfejsów, oprócz wprowadzenia nowych zagrożeń i nowego typu ryzyka, będzie korzystnie wpływać na możliwość monitorowania, wykrywania i ograniczania skutków nadużyć. Standardy bezpieczeństwa będą zawsze podążać za nowymi wektorami zagrożeń, ryzyko będzie się zmieniać, ale dziś trudno określić, jak dokładnie będzie to przebiegać.

Powiązane posty

Hakaton QL Future

Marek Józef Kowalik
kwi 10, 2024

Jak nie tworzyć CV?

Michalina Żak
mar 5, 2024

Cyfrowe ziarna

Zofia Święcicka
lut 27, 2024