Przejdź do Treści

Tworzenie przedsięwzięć biznesowych

Aby dobrze prosperować w świecie, w którym zachodzą głębokie i coraz szybsze zmiany, musimy na nowo definiować i kształtować nasze organizacje szybciej niż kiedykolwiek. Dzięki podejmowanym przedsięwzięciom, poszerzamy horyzonty swoich możliwości, dzięki czemu uzyskujemy dostęp do nowych obszarów biznesowych.

Next Economy nabiera kształtu, przyspieszona przez rozwój nowych, przełomowych technologii i zintensyfikowana przez pilne dążenie do zrównoważonego rozwoju w celu rozwiązania naszego kryzysu klimatycznego. Zachodzące zmiany stanowią bezpośrednie zagrożenie dla dotychczasowych modeli biznesowych i będą stanowić wyzwanie dla długoterminowej rentowności wielu organizacji, które nie zdołają się dostosować.

Szybkie i radykalne zmiany na naszych rynkach i w środowiskach operacyjnych wymagają większego nacisku na szybkie i radykalne innowacje. Współpracujemy z założycielami i liderami — od początkujących startupów po firmy z listy Fortune 50 — aby budować, dostrajać i skalować nowe przedsięwzięcia, które kształtują naszą wspólną przyszłość.

Nie symulujemy przedsiębiorczości, my jesteśmy przedsiębiorcami.

„Aby naprawdę mieć szansę, musieliśmy działać bardzo szybko i zapewniać wysoką jakość od samego początku. Potrzebowaliśmy partnera, który pomoże nam osiągnąć te cele”.

Will Coleman, Założyciel i Dyrektor Generalny firmy Alto

Czym się zajmujemy

Rozwijaj nowe firmy od wglądu do generowania przychodów na rynku w ciągu kilku miesięcy.

Umożliwiamy liderom branży szybką reorientację ich działalności i napędzamy dywersyfikację, odporność i wzrost poprzez definiowanie, budowanie i skalowanie nowych, przełomowych firm, które są dostosowane do Next Economy.

Horizon 3 to często miesiące, a nie lata. Aby tam dotrzeć, pozycjonujemy się poprzez szybkie odkrywanie potrzeb klientów, bezpośrednią weryfikację rynku oraz inteligentne skalowanie oparte na wynikach empirycznych. Do naszej współpracy wnosimy sprawdzone metody i wszechstronny zestaw narzędzi. Łącząc to z doświadczeniem Capgemini w poszczególnych branżach, możemy Ci pomóc, niezależnie od tego, w której branży się specjalizujesz: od konsumentów po przemysł, od opieki zdrowotnej po telekomunikację, od finansów po farmację.

Uczyń swoją wizję rzeczywistością zmieniającą rynek.

Pracując na różnych etapach rozwoju startupów, w różnych branżach i cyklach inwestycyjnych, wnosimy trwałą wartość do szybko rozwijających się firm, pomagając im w osiągnięciu kluczowych kamieni milowych i realizacji ich wizji.

Współpracujemy blisko z założycielami wspieranymi przez VC i ich zespołami, integrując nasze doświadczenie w zakresie projektowania, strategii, technologii i wdrażania z ich własnym, aby zbudować kluczowe krótkoterminowe aktywa, jak również infrastrukturę firmy i narzędzia o trwałej wartości.

frog

frog, część Capgemini Invent, napędza realizowane na dużą skalę transformacje zorientowane na klienta poprzez innowacyjne i skoncentrowane na człowieku prace projektowe.

Historie klientów firmy frog

Wykorzystanie VR do umożliwienia wspólnego projektowania obiektów fizycznych w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Szybkie budowanie platformy telezdrowotnej, aby umożliwić dostawcom usług medycznych oferowanie konsultacji telefonicznych i wideo.

Budowa nowej cyfrowej telekomunikacji dla brytyjskiego operatora sieci Three, ukierunkowanego na nowych klientów.