Doświadczenie korporacyjne

capgemini-invent

Aby napędzać zrównoważony wzrost, liderzy biznesowi potrzebują jasnej wizji strategicznej i procesów, które pozwolą ją zrealizować. Elementy składowe naszego doświadczenia korporacyjnego pomagają nakreślać i przeprowadzić transformację korporacyjną.

Uproszczenie i racjonalizacja podstawowych procesów nigdy nie były tak istotne jak dziś. W ten właśnie sposób firma staje się przedsiębiorstwem odnawialnym, zdolnym do ciągłego rozwoju, adaptacji i osiągania korzyści w celu pokonania konkurencji.

Ustalenie właściwej strategii i modelu operacyjnego umożliwia rozwinięcie procesów i pozwala na ciągłe przekształcanie działalności, odkrywanie nowych modeli biznesowych i uwalnianie nowych źródeł przychodów.

Nasza dogłębna wiedza na temat wielu sektorów  pomoże nakreślić strategię biznesową, wdrożyć modele biznesowe i zoptymalizować procesy w taki sposób, aby każda firma była gotowa na przyszłość. Zamieniamy dane w wiedzę. Reorganizujemy działy zaopatrzenia i finansów. Zapewniamy wsparcie dla strategii fuzji i przejęć oraz integracji po fuzji, a także dla wydzielenia w celu zmiany skali, zakresu i celu działalności spółki.

Digital Core

Wykorzystaj w pełni zalety SAP S/4HANA, aby wprowadzić rzeczywiste zmiany biznesowe.

Capgemini Invent

What we do

Jak w szybko zmieniającym się świecie skutecznie zarządzać złożonością i osiągać obiecywane korzyści ze strategicznych inicjatyw operacyjnych i rozwojowych?

Jedyną stałą rzeczą w biznesie jest zmiana. Globalizacja, presja konkurencyjna, znoszenie granic między rynkami, cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, innowacje i cyfryzacja wymuszają na firmach zmianę działalności, fuzje, pozbywanie się aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością lub inwestowanie w te bardziej obiecujące.

Pomagamy opracować właściwą strategię zrównoważonej transformacji i uzyskać przewagę konkurencyjną. Określamy docelowe modele operacyjne i opracowujemy uzasadnienie biznesowe oraz mapę drogową transformacji, współpracując w celu zjednoczenia i zmobilizowania zainteresowanych stron do wprowadzenia zmian.

Wykorzystując wiedzę bazującą na danych, pomagamy ograniczać ryzyko i skupić się na wyzwaniach: od zaprojektowania nowego modelu operacyjnego i strategii inwestycyjnej po integrację lub zbycie po fuzji. Określamy plan długoterminowego rozwoju oraz przekładamy strategię i poszczególne kroki na rezultaty bazujące na korzyściach.

Jako kluczowy element przyczyniający się do strategicznego i taktycznego sukcesu firmy, działy zaopatrzenia zwiększają elastyczność, efektywność kosztową i zasoby niezbędne do skutecznego działania.

Procesy procurementowe dotyczą całego ekosystemu firmy – od osób podejmujących decyzje zakupowe po klientów i dostawców. Dział ten musi wchodzić w interakcje z działem operacyjnym, biznesowym, IT i finansami, co może być trudne, jeżeli systemy i procesy nie są zintegrowane.

Współpracujemy z klientami w celu zwiększania wydajności działów zaopatrzenia i zgodności zakupów z przepisami w całej firmie. Wykorzystując zaawansowane dane i nowe dźwignie cyfrowe, zapewniamy większą przejrzystość umożliwiającą podejmowanie świadomych decyzji dotyczących konsolidacji dostawców, strategicznego zaopatrzenia, możliwości obniżenia kosztów back-office i optymalizacji procesów.

Od koncepcji po transformację (strategia zaopatrzenia), od strategii platformy po projekt koncepcyjny (identyfikacja rozwiązań technologicznych), pomagamy wprowadzać mechanizmy kontrolne i nadzór nad zgodnością z przepisami, zarządzanie zmianą, kulturę organizacji i zrównoważone strategie zaopatrzenia.

Obecne działy finansów w przedsiębiorstwie, zwiększając swoją wydajność, stosując większą ilość danych i wykorzystując rozwiązania cyfrowe, mogą być prawdziwym partnerem dla całej firmy, dostarczając wiedzę i analitykę w czasie rzeczywistym.

Dyrektorzy finansowi wdrażający cyfrowe modele operacyjne mają często problem ze znalezieniem odpowiednich narzędzi, które pozwolą ich zespołom na wykonywanie działań o większej wartości dodanej. Przekształcając się za pomocą technologii cyfrowych, starają się obniżyć koszty, poprawić wydajność usług i wykorzystywać dane cyfrowe w celu uzyskiwania dogłębnej wiedzy biznesowej.

Pomagamy liderom finansów przekształcać procesy i rozwijać osoby im podlegające. Kierujemy ich ku nowym narzędziom do zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, przyjmując podejście „lean” do standaryzacji procesów i przedefiniowując modele operacyjne za pomocą naszych globalnych usług biznesowych. Odpowiednio dostosowane pulpity zapewniają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym w jednym miejscu, wspierając podejmowanie decyzji strategicznych. Pomagamy również w identyfikacji i wyborze nowych (chmurowych) platform ERP – zawsze z myślą o doświadczeniu użytkowników końcowych.

Wdrażanie SAP S/4HANA nie jest zwykłą transformacją informatyczną. Jej powodzenie, zależące od pracowników, należy definiować w kategoriach rezultatów dotyczących użytkowników i działalności gospodarczej.

Jakkolwiek przechodzenie na chmurowe oprogramowanie SAP S/4HANA stanowi nową cyfrową normę, powinno być postrzegane przez pryzmat szerszej transformacji biznesowej. Zmieni to procesy we wszelkich obszarach, od finansów i zaopatrzenia po łańcuch dostaw, produkcję i HR. Ważniejsze zainteresowane strony muszą wyeliminować silosy informacyjne i od samego początku zaangażować się w transformację S/4HANA. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że nie uda im się zbudować wiarygodnego biznesowego uzasadnienia dla zmian.

Każde zlecenie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta, przyjmując kompleksowe podejście – od pożądanej transformacji biznesowej po rezultat osiągany przez poszczególne elementy S/4HANA. Przeprowadzamy wywiady fokusowe z kluczowymi osobami odpowiedzialnymi, oceniamy dojrzałość oraz tworzymy bazującą na korzyściach mapę drogową i uzasadnienie biznesowe.

Współpracując z osobami z całej Grupy Capgemini, kierujemy transformacją S/4HANA od projektu do wdrożenia, zapewniając prawdziwą realizację korzyści.