Przejdź do Treści

Technologia biznesowa

capgemini-invent

Technologia biznesowa wspiera nowoczesne przedsiębiorstwo, jego załogę, organizację i procesy. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, technologia ta musi zapewniać elastyczność i zwinność, inwestując w skalowalne, natywne dla chmury rozwiązania, których podstawą jest zrównoważony rozwój.

Technologia rozwija się w fenomenalnym tempie. Jej wpływ na działalność gospodarczą może być rewolucyjny. Tworzy ona jednak również nową wartość dzięki korzyściom operacyjnym, które wykraczają daleko poza informatykę, od kontroli kosztów i zarządzania ryzykiem po wyróżniające się doświadczenia pracownicze.

Firmy inwestujące w skalowalne i tworzone od podstaw w chmurze rozwiązania zgodne z metodologią Agile są bardziej odporne w obliczu rewolucyjnych zmian. Wbudowują zrównoważony rozwój w swoją działalność operacyjną i tworzą nowe usługi bazujące na danych.

Pomagamy przyspieszać to przejście do modeli operacyjnych zgodnych z metodologią Agile, umożliwiając transformację chmurową, innowacje technologiczne i cyfrowe miejsce pracy zbudowane na zaufaniu i bezpieczeństwie. Aby pomyślnie przejść transformację, poszczególne działy firmy nie mogą funkcjonować w izolacji informacyjnej. Przekształcamy praktyki i kulturę organizacji, sprawiając, że działy biznesowe i informatyczne współpracują ze sobą w celu szybkiego osiągania korzyści. Poza tym pomożemy zoptymalizować koszty informatyczne dla zagwarantowania przewagi konkurencyjnej.

“W dzisiejszym podlegającym rewolucyjnym zmianom świecie technologia to najważniejszy czynnik ułatwiający działalność gospodarczą. Organizacje powinny ją wykorzystywać, by realizować swoje strategiczne cele.”

Arnaud Balssa, Global Head of Business Technology, Capgemini Invent

  Zrównoważone IT

  Osoby na stanowiskach liderskich w IT muszą stać się motorem pozytywnych inicjatyw na rzecz klimatu w całej organizacji.

  Capgemini Invent

  Innowacyjne IT

  Przyspiesz cyfrową rewolucję IT, aby Twoja firma mogła się rozwijać i wprowadzać innowacje w zakresie cyfryzacji.

  Capgemini Invent

  Odkrywanie pracy na nowo

  Nadszedł czas, aby uwzględnić zmieniający się krajobraz organizacji i budować elastyczną przyszłość i skoncentrowaną na ludziach przyszłość.

  Capgemini Invent

   Czym się zajmujemy

   Ponieważ coraz więcej firm przyspiesza swoją transformację chmurową, projektujemy i skalujemy strategie polegające na stosowaniu rozwiązań chmurowych we wszelkich nowych aplikacjach, platformach i infrastrukturze, aby sprostać nowym wyzwaniom biznesowym.

   Jako czynnik ułatwiający rozwój działalności, chmura stanowi głęboką zmianę modelu współdziałania działów IT i biznesowych, w tym w zakresie nadzoru, organizacji, procesów, ról i umiejętności. Co zrozumiałe, wymaga to zarówno skupienia się na zarządzaniu zmianą zorientowanym na pracowników, jak i wiedzy na temat najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem rozwiązań chmurowych.

   Pomagamy firmom przyspieszać przejście do chmury, budując aplikacje i platformy danych od podstaw w chmurze, definiując strategię, analizując gotowość podmiotu do przejścia do chmury i tworząc mapy drogowe rozwiązań chmurowych.

   Określamy wpływ rozwiązań chmurowych, formułujemy uzasadnienie biznesowe dla solidnego zwrotu z inwestycji i wdrażamy nowe modele operacyjne niezbędne do osiągnięcia tego celu.

   Sposób i miejsce pracy ulegają zmianom. Maksymalizujemy codzienną wartość zespołów, wdrażając przełomowe rozwiązania cyfrowe, nowe sposoby pracy i cyfrowe przestrzenie robocze.

   Aby ludzie mogli sprawnie funkcjonować w dzisiejszym cyfrowym świecie, potrzebujesz cyfrowego miejsca pracy, które zapewni im łatwość tworzenia, współdziałania i porozumiewania się. Miejsca, w którym będą wyposażeni w narzędzia potrzebne do przysparzania firmie prawdziwych korzyści.

   Współpracujemy z klientami nad stworzeniem kompleksowego planu dla projektów transformacji w cyfrowe miejsce pracy, od sprecyzowania ambicji po zapewnienie pracownikom firmy stanowisk, aplikacji i narzędzi do współdziałania w bezpiecznym środowisku korzystającym z metodologii Agile. Zmianie ulegnie również kultura firmy. Przekształcamy procesy wchodzące w skład podstawowej specjalizacji, wspierając jednocześnie komunikację między zespołami.

   Korzystanie z metodologii Agile oznacza krótszy czas wprowadzania na rynek nowych produktów i usług odpowiadających zmieniającym się oczekiwaniom klientów. Pomagamy przyspieszyć transformację firmy za pomocą modelu operacyjnego zgodnego z metodologią Agile.

   Nowy świat cyfrowego IT charakteryzuje się realizacjami zgodnymi z metodologią Agile. To świat, w którym elastyczność umożliwia utrzymanie wysokiego tempa zmian, skracając czas wprowadzania na rynek produktów i usług odpowiadających potrzebom na klienta.

   Takie działanie szybko staje się normą. Osoby zajmujące stanowiska decyzyjne w branży IT nie mają innego wyjścia, jak tylko przekształcać swoje modele technologiczne i operacyjne, by lepiej spełniać wymagania klientów i szybko przystosowywać się do zmian.

   Wymaga to nowej wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i realizacji transformacji, z wizją i mapą drogową, by skracać czas wprowadzania na rynek, oraz szczegółowego rozumienia docelowych potrzeb zarówno biznesowych, jak i informatycznych.

   W ten właśnie sposób tworzymy podstawy dla elastycznego działania, innowacji, rewolucyjnych zmian i rozwoju. Cyfrowe przyspieszenie IT oznacza opracowywanie strategii chmury hybrydowej i pomoc klientom w jej realizacji, optymalizację kosztów IT i koncentrację na kliencie.

   Technologia biznesowa wspiera innowacje. Oceniamy wpływ powstających technologii, tworzymy nowe platformy oraz wykorzystujemy technologie komunikowania i rozszerzania rzeczywistości do przekształcania biznesowego łańcucha wartości.

   Technologia zmienia sposób, w jaki spółki wprowadzają innowacje i zajmują się nowymi lub nieprzewidzianymi możliwościami biznesowymi. Dynamiczny cykl życia innowacji charakteryzuje się równowagą między laboratoriami innowacji, ekosystemami partnerskimi i uprzemysłowionym przejściem do procesu produkcyjnego. Ta dynamika znajduje odzwierciedlenie nie tylko w szybkości, z jaką nowe technologie dojrzewają, a innowacje zaczynają funkcjonować w większej skali, lecz także w rosnącym wpływie technologii na wyniki biznesowe.

   Pomagamy korzystać z tej możliwości wprowadzania innowacji technologicznych w szybkim tempie i na dużą skalę. W jaki sposób? Kładziemy podwaliny pod mapę drogową transformacji technologicznej i realizujemy wizję technologiczną dostosowaną do danej branży, korzystając z centrów innowacji i naszej wiedzy specjalistycznej w zakresie nowych technologii. Dzięki temu nie przegapisz „następnej wielkiej nowej technologii”.

   Odporność cybernetyczna to najważniejsza rzecz dla cyfrowego przedsiębiorstwa. Zapewniamy cyfrowe zaufanie i bezpieczeństwo poprzez strategię, kulturę i platformy cyberbezpieczeństwa, które zwiększają pewność siebie podczas korzystania z nowych możliwości cyfrowych.

   Każdego dnia powstają nowe cyfrowe firmy i platformy technologiczne, lecz pracownicy, partnerzy i klienci będą naprawdę korzystali ze stwarzanych przez nie możliwości, dopiero po zapewnieniu cyfrowego zaufania i bezpieczeństwa. Firmy muszą wykazywać się po pierwsze dojrzałą postawą w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, a po drugie przyszłościowym podejściem, stając się ambasadorami globalnego zaufania.

   Łączymy wiedzę specjalistyczną w zakresie strategii i kultury bezpieczeństwa cyfrowego, odporności cybernetycznej, zarządzania zmianą i innowacji technologicznych, aby budować to zaufanie. Współdziałamy, aby pomagać w zarządzaniu ryzykiem biznesowym, umożliwiając jednocześnie transformację. Dzięki temu pracownicy, klienci i inne zainteresowane strony będą mieć pełne zaufanie do cyfrowych narzędzi i kanałów, które obecnie przekształcają działalność firm.

   Mimo że firmy stają przed różnorodnymi wyzwaniami związanymi zarówno z działaniem mającym na celu obniżkę kosztów, jak i z transakcjami dotyczącymi fuzji i przejęć, możliwe jest jednak przekuwanie ich w korzyści i innowacje.

   W związku z takimi trendami jak chmurowe realizacje zgodne z metodologią Agile, które zwiększają złożoność wielowarstwowych środowisk IT, osiąganie przez IT zarówno dobrych wyników operacyjnych, jak i finansowych stało się wyzwaniem dla dyrektorów ds. doświadczeń klientów (CxO). Jest to jeszcze bardziej widoczne w przypadku fuzji i przejęć (M&A), gdzie IT odgrywa kluczową rolę w realizacji korzyści.

   Wspieramy proces budżetowania i optymalizacji modelu biznesowego IT, wdrażając jednocześnie odpowiednie narzędzia do zarządzania finansami IT (ITFM). Ponadto nasze doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć pozwala nam wspierać bezproblemowe wydzielanie i integrację technologii, przy wykorzystaniu technologicznego due diligence i wsparcia IT po połączeniu. Pomagamy rozpoznawać zarówno synergie IT, jak i ryzyko oraz korzyści technologiczne związane z potencjalnym przejęciem, gwarantując szybką i bezproblemową integrację techniczną nowych spółek.