Przejdź do Treści

STRATEGIA I ZARZĄDZANIE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM

Opracuj solidną strategię realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

Dzisiejsze firmy znajdują się pod presją realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie ponad 60% kadry kierowniczej twierdzi, że istnieją jasne przesłanki biznesowe przemawiające za tym, że warto zacząć działać. Jak wypełnić lukę między zobowiązaniami a działaniami?

Zdajemy sobie sprawę z bardzo realnych wyzwań stojących przed organizacjami, które chcą aktywnie przyspieszyć wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Doskonale rozumiemy również różne narzędzia i mechanizmy, które można wykorzystać, aby ułatwić sobie tę drogę. Koncentrujemy się na opracowywaniu strategii, które można zrealizować i mierzyć, które opierają się na tzw. inteligentnej energii i inwestycjach oraz które pozwolą zbudować Ci pozycję lidera.

Fit for net zero

55 Tech Quests – przyspieszamy odbudowę Europy i torujemy drogę do neutralności klimatycznej.

Czym się zajmujemy?

Business for planet modeling

Obracaj swoją firmą w skończonym świecie – bezpiecznie i solidnie.

Zaawansowany zintegrowany model oceny, Business for Planet Modeling, opierający się na faktach, umożliwia łatwiejsze podejmowanie decyzji biznesowych, inwestycyjnych i transformacyjnych z większą precyzją i pewnością.

Analizując strategiczny model Digital Twin, testujemy Twoje plany i strategie pod kątem wielu przyszłych scenariuszy związanych z prognozami dotyczącymi klimatu, gospodarki i granic planetarnych.

Tradycyjny liniowy model działania ” take-make-consume-waste” staje się dziś nie do przyjęcia.

Niszczy on istniejące wartości, tak więc przejście na nowe modele biznesowe, takie jak gospodarka o obiegu zamkniętym, które mogą zachować wartość i napędzać zmiany, staje się coraz bardziej konieczne – dla planety i dla biznesu.

Maksymalizując wykorzystanie zasobów, komponentów, wydłużając cykl życia produktów i ograniczając produkcję odpadów i zanieczyszczeń, możemy tworzyć wartość biznesową, konsumencką i środowiskową.

Przejście od zobowiązań do zrównoważonego rozwoju do strategii dekarbonizacji.

Pomagamy klientom zdefiniować ich zobowiązania w kierunku granic planetarnych (poza zero netto).

Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem mogą być katalizatorem zmian, innowacji i motorem wartości.

Opracowujemy strategie i wdrażamy rozwiązania mające na celu uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w całej organizacji: strukturze, zarządzaniu, procesach, metrykach, umiejętnościach i kulturze.

Nastaw się na zrównoważony rozwój

Spojrzenie na branżę „car sharingu” od wewnątrz – rozmowa z liderami Volvo Car Mobility.