Skip to Content

Färre dollarmiljonärer i världen – största minskningen på över ett decennium

01 Jun 2023

Stockholm, den 1 juni 2023 – Antalet dollarmiljonärer i världen minskar, för första gången sedan 2013. Det visar World Wealth Report  från Capgemini som släpps idag. Globalt sett sjönk antalet dollarmiljonärer med 3,3 procent och deras sammanlagda förmögenhet minskade till 83 biljoner dollar. I Sverige var minskningen ännu större, här sjönk antalet dollarmiljonärer med 6,4 procent.

Idag kan betydligt färre titulera sig dollarmiljonär än tidigare, det visar Capgeminis 27e upplaga av World Wealth Report. Enligt rapporten är det här den största minskningen på 10 år och beror främst på den makroekonomiska och geopolitiska instabiliteten. I Sverige gick minskningen i antalet dollarmiljonärer från 165 000 personer till 155 000 personer, vilket motsvarar 6,4 procent och kan jämföras med den globala minskningen på 3,3 procent. Det totala värdet av de svenska dollarmiljonärernas förmögenhet har minskat med 7,1 procent och uppgår nu till cirka 376 600 miljarder dollar.

Globalt hade USA den kraftigaste förmögenhetsminskningen (7,4 procent), följt av Europa (3,2 procent) och Asien-Stillahavsområdet (2,7 procent). Däremot visade Afrika, Latinamerika och Mellanöstern motståndskraft genom en finansiell tillväxt, tack vare starka resultat inom olje- och gassektorerna. Inom Europa hade de nordiska länderna den svagaste förmögenhetsutvecklingen med Sverige (-7,1 procent), Danmark (-7,5 procent), Finland (-8,3 procent). Däremot hade Norge en förmögenhetstillväxt på 1,2 procent och antalet dollarmiljonärer ökade med 2 procent till 203 900 personer.

”Minskningen vi ser var väntad med tanke på den ekonomiska utvecklingen. Framförallt har börsen påverkat med en nedgång på cirka 30 procent, kombinerat med fallande bostadspriser nedåt, stigande inflation och höjda räntor. Detta påverkade både förmögenheterna men även sparande, och därför fick vi se en så betydande minskning av antalet dollarmiljonärer”

– säger Johan Bergström, ansvarig för finanssektorn på Capgemini Invent.

”Vi har sett en förflyttning av investeringar från framför allt tech-aktier till mer traditionella industribolag, men även minskade obligationsinnehav till förmån för likvida medel på grund av de höga räntorna som därmed gav en attraktiv riskfri avkastning”

– avslutar Johan Bergström.

Hållbara investeringar är en prioritet men mer kunskap och data krävs för att förstå dess påverkan

I rapporten framgår att det finns ett stort intresse för investeringar inom ESG (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). 41 procent av de tillfrågade bedömer investeringar med fokus på ESG som högsta prioritet och 63 procent av världens dollarmiljonärer uppger att de har efterfrågat ESG-poäng för sina tillgångar. Undersökningen visar att 23 procent haft en högre avkastning på sina ESG-investeringar, 40 procent ungefär samma avkastning som från andra investeringar, och 27 procent har haft en lägre avkastning på ESG tillgångar.

Det är dock inte många bolag inom förmögenhetsförvaltning som ser dataanalys (52 procent) och spårbarhet (31 procent) för ESG som högsta prioritet. ESG-investeringar är fortfarande prioriterat, men förmögenhetsförvaltare anser att de behöver mer information. Av de tillfrågade förvaltarna uppger 40 procent att de behöver mer data för att förstå ESG-effekten, och nästan en av två säger att de behöver mer kunskap för att kunna rådge sina kunder effektivt.

Övergripande finns ett fortsatt intresse för att öka investeringar i hållbara tillgångar, men det finns ett stort behov från investerare och förmögenhetsförvaltare av förbättrade data och analys för att få en tydligare uppfattning om ESG-investeringarnas faktiska påverkan på hållbarhet.

Outforskade kundsegment möjlighet för förvaltare

Rapporten lyfter också möjligheten för förmögenhetsförvaltare att bredda sin kundbas i syfte att driva en långsiktig tillväxt i branschen. Segmentet bestående av personer med något mindre förmögenhet (mellan 250 000 och 1 miljon USD) fortsätter att växa i storlek och finansiellt inflytande. Den största andelen av dessa finns i Nordamerika (46 procent) och Asien-Stillahavsområdet (32 procent). Trots att de innehar nästan 27 miljarder USD i tillgångar utforskar 34 procent av förvaltningsbolagen inte detta segment.

Rapporten visar betydande möjligheter för förmögenhetsförvaltare att skapa affärer med nya kundsegment. Samtidigt ställer det krav på bolagen att förbättra sina personliga och digitala lösningar för mer effektiv och relevant rådgivning. Nära 31 procent av världens dollarmiljonärer uppger att de sannolikt kommer byta förmögenhetsförvaltare under de kommande 12 månaderna. För att behålla nuvarande kunder och expandera mot nya segment bör förmögenhetsförvaltarna minska administration och andra interna arbetsuppgifter för att skapa förutsättningar för mer relevant och värdeskapande rådgivning för kunderna.

Antal dollarmiljonärer i Norden*

20212022Skillnad i %
Sverige165 500155 000-6,4%
Danmark123 300111 490-6,8%
Norge199 900203 900+2,0%

Samlad förmögenhet i miljarder dollar

 20212022Skillnad i %
Sverige405 400376 600-7,1%
Danmark295 400273 200-7,5%
Norge538 100544 300+1,2%
*Finland ej inkluderad

Om rapporten

World Wealth Report 2023 omfattar 71 marknader som står för mer än 98 % av den globala bruttonationalinkomsten och 99 procent av världens börsvärde. I Capgeminis Global HNW Insights Survey för 2023 tillfrågades 3 171 HNWIs (high-net-worth individuals) på 23 stora förmögenhetsmarknader i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet. I Capgeminis 2023 Global Affluent Insights Survey tillfrågades 3 203 välbärgade personer på 11 stora förmögenhetsmarknader i Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet. För att få in branschperspektivet omfattar 2023 Wealth Management Executive Survey fler än 90 svar på 14 marknader, med representation från rena WM-företag, globala banker, oberoende mäklare/återförsäljare och familjekontor. 2023 års undersökning bland relationship managers omfattar fler än 800 svar på nio marknader. I undersökningen intervjuades relationship managers om deras syn på företagets WM-strategier, hur nöjda de är med stödet från deras WM-företag och kundernas ökade intresse för nya produkter/erbjudanden.

Om Capgemini:

Capgemini är världsledande när det gäller att hjälpa kunder att driva och utveckla sina verksamheter genom den potential och de möjligheter som skapas av teknik. Koncernen har som ledstjärna att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en hållbar och inkluderande framtid. Organisationen präglas av mångfald och ansvar och har 360 000 medarbetare i över 50 länder. Med 55 års erfarenhet och djup branschexpertis är Capgemini en trygg partner som kan hantera hela bredden av kundernas affär, från strategi till drift, och alltid i takt med den senaste utvecklingen för innovationsområden som molnet, data, AI, uppkopplade enheter, mjukvara, digital ingenjörskonst och nya plattformar. Koncernen rapporterade globala intäkter på 22 miljarder Euro för 2022.

Get the Future You Want | www.capgemini.com