Skip to Content

Ny bok från Capgemini avslöjar hur nordiska företag skapar värde med hjälp av data

13 Mar 2023

Stockholm den 13 mars 2023 – Capgemini lanserar en ny bok med insikter och en lång rad exempel på hur man som företag och företagsledare kan maximera och utnyttja kraften i data för att fatta bättre beslut, förändra sin organisation och öka sin konkurrensförmåga. Boken, med titeln “The Future of Data – How Nordic companies scale and transform with data and AI” innehåller djupintervjuer med elva nordiska företag som sett betydande effekter av sin datatransformation och datadrivna verksamhet, samt aktuell forskning från Capgemini, Handelshögskolan i Stockholm och Copenhagen Business School. Boken finns tillgänglig den 21 mars 2023.

I boken refereras till en studie från Capgeminis eget forskningsinstitut CRI, som visar att företag som investerat i att bli ”data masters”, ett begrepp som man i boken använder om företag med hög digitaliseringsgrad och datadriven verksamhet, har ökat sin lönsamhet med hela 22 procent, jämfört med genomsnittliga organisationer. Bland företag globalt sett är det dock bara 16 procent som kan definieras som ”data masters”. I boken framgår det också att gapet mellan högdigitala och lågdigitala företag har ökat markant de senaste tio åren i Norden, särskilt mer traditionella företag är långsamma på att transformera sig med hjälp av data.

I boken djupdyker man i nordiska företags verksamheter och analyserar med hjälp av världsledande forskare och experter vad skillnaderna mellan datakunniga/digitala företag kontra mer traditionella företag i Norden beror på.

– Vi har vant oss vid att Norden ofta rankas i toppen av olika globala index för sin konkurrenskraft, entreprenörskap och innovationsförmåga. Samtidigt vet vi att det är svårt att skala upp och ta ut innovationer på olika marknader utan att vara datadrivna. För närvarande finns det väldigt få nordiska företag som verkligen kan lyckas skala upp framgångsrikt med hjälp av data och AI, säger Anil Agarwal, VD på Capgemini i Norden. Som en erfaren affärs- och teknikpartner till organisationer över hela Norden är Capgemini väl positionerat för att ta fram och skriva den här boken som kan bidra med beprövade och effektiva datastrategier för företagsledare och entreprenörer. På så sätt kan de ta sina idéer till nästa nivå och nå den verkliga potentialen i sina datainvesteringar, fortsätter Anil Agarwal.

Många företag i Norden halkar efter när det gäller datamognad och blir därmed mindre konkurrenskraftiga på både inhemska och internationella marknader. Även om många organisationer har en viss grad av datamognad och är på väg att bli ”data masters” kan vissa företag riskera konkurs om de inte omfamnar data och ny teknik som till exempel AI. Boken ger användbara insikter för att inspirera företag till att bli ”data masters, säger Rickard Sandberg, chef för Center for Data Analytics och docent i tillämpad matematik och statistik, Handelshögskolan i Stockholm och en av medförfattarna till boken.

The Future of Data – How Nordic companies scale and transform with data and AI, innehåller intervjuer med elva nordiska företag som Essity, Fortum, Lego, Neste, Northvolt, Scania, Securitas, Sinch, Telenor, Telia och WirelessCar tillsammans med aktuell forskning från Capgemini, Handelshögskolan i Stockholm och Copenhagen Business School.

Boken kommer att finnas tillgänglig hos bokhandlare och online från och med den 21 mars 2023.

Definition av ”data masters”:

Enligt en studie från Capgemini Research Institute drivs ”data masters” av två kompletterande dimensioner: datagrunder och databeteenden.

  • Datagrunder är de nödvändiga verktyg och tekniker som en organisation kan använda och utnyttja data med.
  • Databeteenden är en del av organisationens DNA och relaterar till människor, processer, färdigheter och kultur.

En organisation som är ”data master” utmärker sig inom båda dessa dimensioner, vilket innebär att den skapar, bearbetar och utnyttjar data proaktivt för att kunna nå organisationens affärsmål och utvecklas innovativt.

Om Capgemini

Capgemini är världsledande när det gäller att hjälpa kunder att driva och utveckla sina verksamheter genom den potential och de möjligheter som skapas av teknik. Koncernen har som ledstjärna att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en hållbar och inkluderande framtid. Organisationen präglas av mångfald och ansvar och har 360 000 medarbetare i över 50 länder. Med 55 års erfarenhet och djup branschexpertis är Capgemini en trygg partner som kan hantera hela bredden av kundernas affär, från strategi till drift, och alltid i takt med den senaste utvecklingen för innovationsområden som molnet, data, AI, uppkopplade enheter, mjukvara, digital ingenjörskonst och nya plattformar. Koncernen rapporterade globala intäkter på 22 miljarder Euro för 2022.

Get the Future You Want | www.capgemini.com