Skip to Content

Iiris

Project Manager

Finland

Students and graduates

Delivery excellence

”Ignite-ohjelmasta saa hyvän lähdön konsultoinnin ja IT:n maailmaan. Lisäksi ohjelmassa on historiallisesti erittäin hyvä yhteishenki Ignitereiden välillä, joka säilyy tukiverkkona myös tulevaisuutta varten.”

Moikka Iiris! Kertoisitko hieman itsestäsi?

Opiskelin kauppatieteitä ensin Vaasan yliopistossa, ja sen jälkeen Lappeenrannassa. Maisteriopinnoissa keskityin enemmän yrittäjyyden teoriaan, innovaatioihin ja strategiaan, minkä lomassa kiinnostus teknologia-alaan alkoi heräämään vahvemmin. Olen työskennellyt innovaatioiden ja uusien liiketoimintamallien kehityksen parissa, mutta kokeillut myös muita polkuja, kuten teknistä rekrytointia. Rekrytoinnin parissa aloin ymmärtämään paremmin, mitä eri rooleja IT- ja teknologia-alalla voikaan olla.

Vahvuuksiini kuuluvat projektiluontoinen työskentely, kokonaisuuden hahmottaminen, sekä liiketoiminnan ja teknologisten konseptien yhdistäminen, joten hain mukaan Capgeminin Ignite Graduate -ohjelmaan kasvaakseni IT-projektien parissa projektipäällikön roolissa.

Rekrytoijan kommentti: Ignite Graduate -ohjelmasta löytyy rooleja aina teknisemmistä softakehittäjistä enemmän konsultoiviin tehtäviin, kuten projektipäällikön tai liiketoiminta-analyytikon rooleihin. Kaikissa rooleissamme ihmisiä yhdistää intohimo teknologiaan ja uteliaisuus oppia. Meille tulee ihmisiä monenlaisilla eri koulutustaustoilla ja joukosta löytyy niin vastavalmistuneita kuin vaikkapa alanvaihtajiakin!

Miksi Capgemini?

Capgeminillä pääsen yhdistämään kiinnostukseni kaupalliseen ja teknologiseen kehitykseen. Olen ollut pitkään kiinnostunut konsultoivasta asiakastyöstä, ja yrityskulttuurisesti koen, että täällä konsultointia tehdään ihmiset ja pehmeät arvot edellä. Saan olla oma itseni ja järjestää työni niin, että priorisoin myös omaa hyvinvointia.

Minkä parissa työskentelet tällä hetkellä?

Tällä hetkellä toimin Project Managerina kahdella eri asiakkaalla. Työni on hyvin monipuolista, mutta siinä on myös pysyviä tekijöitä. Päiväni koostuvat pienemmistä paloista liittyen eri projekteihin, kuten resursoinnista, projektien ylläpidosta, myyntiin liittyvistä tehtävistä ja projektisuunnittelusta. Meillä on myös paljon projektinhallinnan työkaluja, joihin pääsin tutustumaan jo ensimmäisinä viikkoina ja nyt pääsen hyödyntämään opittua jokapäiväisessä työssäni.

Oletpa meillä missä tahansa roolissa, jaat muiden konsulttien kanssa saman päämäärän kehittää asiakkaidemme liiketoimintaa teknologian avulla ja auttaa heitä kasvamaan.

Mikä työssäsi on palkitsevinta?

Minulla on tässä työssä niin paljon opittavaa, että se innostaa joka päivä. Kun pystyn ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti, se palkitsee ja luo motivaatiota uuden oppimiseen.

Teknisen konsultoinnin parissa rakennat jatkuvasti jotain uutta ja muotoilet palveluita, joita käytämme arjessamme. Capgemini työskentelee maailman suurimpien yritysten kanssa, ja Igniterimme pääsevätkin työskentelemään Suomen suurimpien organisaatioiden kanssa, toisinaan myös kansainvälisellä tasolla! Tässä ohjelmassa sinulla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa ympäröivään maailmaan.

Mikä työssäsi on haastavinta?

Projektinhallinta kokonaisuutena on haastava asia oppia tai selittää. Jokainen projekti on erilainen, ja niin on myös jokainen projektipäälikkö. Työn oppiminen vaatii työn tekemistä, joten välillä on hankala tietää mistä aloittaa. Mutta näiden haasteiden yli voi päästä olemalla avoin ja kysymällä paljon kysymyksiä.


Erityisesti urasi alussa astut väistämättäkin välillä mukavuusalueesi ulkopuolelle kohdatessasi uusia tilanteita ensimmäistä kertaa. Tiimityöskentelytaidot ovat erityisen tärkeitä, ja sitä painotammekin Ignite-ohjelmassamme. Autamme toinen toisiamme oppimaan ja menestymään, sillä haasteet on tehty yhdessä voitettaviksi.

Miten kuvailisit Capin työkulttuuria

Meidän työkulttuurimme on lämmin ja inhimillinen. Töihin keskitytään ja ne tehdään hyvin, mutta samalla voidaan myös pitää hauskaa. Oman hyvinvoinnin saa laittaa etusijalle. Ihmiset ovat ehdottomasti paras osa päivääni, joka päivä.

Miksi suosittelisit Cappia työnantajana?

Jos on avoin mahdollisuuksille, niin täältä niitä löytyy. Polkuja on yhtä monta kuin on Cappilaisiakin. Juniorina saat vastuuta sitä mukaa, kun kokemusta kertyy ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkä parissa työskentelet tulevaisuudessa. Projektit ovat mielenkiintoisia ja tällä alalla muutosta tapahtuu jatkuvasti. Capgemini tukee konsulttiensa työllistymistä esimerkiksi kouluttamalla ja kannustamalla itsensä kehittämiseen, mikä varsinkin alalle uutena tulevalle on arvokasta.

Miksi suosittelisit Ignite-ohjelmaa?

Ignite-ohjelmasta saa hyvän lähdön konsultoinnin ja IT:n maailmaan. Aikaisempaa vastaavanlaista kokemusta ei vaadita, ja esimerkiksi konsultoinnin periaatteet opitaan turvallisessa, simuloidussa ympäristössä Collaborating with Clients -kurssilla. Ignite-ohjelmassa saa syvällisen perehdytyksen sekä Capgeminin toimintaympäristöön, että koko alaan yleisesti. Lisäksi ohjelmassa on historiallisesti erittäin hyvä yhteishenki Ignitereiden välillä, joka säilyy tukiverkkona myös tulevaisuutta varten. Jokaisen Igniterin perehdytykseen kuuluu myös oman roolinsa mukainen sertifiointi, mikä luo vakaata pohjaa työllistymiselle eri projekteihin.

Miten aiot syventää osaamistasi roolissasi?

Projektipäälikön roolissa on mahdollista kehittyä koko ajan, joten aion aktiivisesti syventää osaamistani työskentelemällä erilaisissa projekteissa, seuraamalla kollegoitani ja olemalla utelias. Haluan kouluttautua eri projektinhallinnan menetelmissä, mutta myös kasvattaa substanssiosaamistani eri teknologioiden ja esimerkiksi kestävän kehityksen alueella.

Miten Cap tukee henkilökohtaista kasvua ja itsensä kehittämistä?

Aloittaessaan jokainen Igniter saa oman mentorin, joka tukee alun perehtymistä ja nopeaa uuden oppimista asiakkuuden ja projektin sisällä. Tiimit auttavat uusiin tehtäviin kiinni ja uusia aloittaneita tuetaan. Capgemini antaa myös mahdollisuuden kouluttautua ja kasvattaa osaamista monilla eri osa-alueilla, ja mahdollisia kursseja löytyy varmasti jokaisen kiinnostukseen. Kaikkia työntekijöitä kannustetaan sertifioitumaan ja päivittämään osaamistaan, ja itsensä kehittämiseen on myös paikoin mahdollista käyttää työaikaa.

Olemme sitoutuneita tukemaan Ignitereidemme urakehitystä ja tätä varten meillä on laadittuna Capgeminin urakehys. Kaikilla konsulteillamme on käytössään laaja koulutusvalikoima alusta lähtien. Esimerkiksi NEXT-alustamme tarjoaa pääsyn Courseraan, jossa voit ilmoittautua kursseille vaikkapa uuden kielen oppimiseksi tai työhösi liittyvien taitojen kehittämiseksi. Sinulla on myös pääsy omaan Capgemini-yliopistoome, joka tarjoaa virtuaalisia kursseja laajasti eri aiheista. Oppimismahdollisuudet ovat lähes rajattomat!