Skip to Content

Älykästä omaisuudenhallintaa | SAP Intelligent Asset Management

Capgemini
4 Aug 2021

Tässä blogissa tarkastelemme älykästä omaisuudenhallintaa (Intelligent Asset Management), joka on yksi SAP:n mielenkiintoisimmista tuotepaketeista. Lue kuinka IAM:n ominaisuudet tukevat omaisuudenhallintaa sekä tuovat ennakoitavuutta kunnossapitoon ja liiketoimintaan.

Tehdassalin koneet, öljynporauslauttojen kaasunpoistimet, rakennustyömaiden kaivinkoneet – oleellista näille ja niin monille muille tuotannon varoille on välttää seisokkeja viimeiseen asti. Seisokit ja järjestelmien alhaallaolo aiheuttavata häiriöitä tuotannossa ja pahimmillaan vakavia turvallisuusriskejäkin.

Teollisuus on tietoinen tästä ongelmasta ja keksinyt ​​innovatiivisia ratkaisuja, joilla saavutetaan suurin mahdollinen käyttöaika ja optimaalinen tuotto teollisuusomaisuudesta. Ei siis ole kyse uudesta haasteesta. Useita vallankumouksia läpikäynyt teollinen tuotanto on 200 vuoden aikana hakenut jatkuvasti uusia optimoinnin mahdollisuuksia. Tähän mennessä “Industry 4.0” on tuonut meille älykkäät digitaaliset tehtaat, ja nyt näköpiirissä siintää 5.0.

Suurin osa teollisuuden toimijoista on jo aloittanut matkansa. Joillakin on täysin toimiva digitaalinen tehdas, vaikka he vielä hallitsevat sitä SCADA-järjestelmiensä kautta. Mutta onko toimijoilla integroitu ja kokonaisvaltainen näkemys omaisuudestaan? Omaisuudenhallinnan kannalta kyse ei ole vain korjaavista, ennalta ehkäisevistä tai ennakoivista huoltotoimenpiteistä, vaan muutakin huomioitavaa riittää.

Omaisuudenhallinnan strategiassa tulee oman liiketoiminnan tyypin ja alueen lisäksi huomioida:

 • Omaisuuksien arvo
 • Seisokkien eli downtimen vaikutus tuotantoon ja myyntiin
 • Myynnin ja kaupanteon jälkeinen palvelu
 • Näkymä tuotteiden palvelullistamiseen tulevaisuudessa (servitization)
 • Tavoiteltu asiakaskokemus

Saman toimialan sisältäkään ei löydy kahta täysin samanlaista asetelmaa. Jokaisella organisaatiolla on pöydällään omanlaisensa paletti, jonka kontekstissa yllä listattuja asioita täytyy arvioida.

SAP Intelligent Asset Management – mistä on kyse?

Tarkastellaan nyt yhtä SAP:n mielenkiintoisimmista tuoteperheistä – Intelligent Asset Managementia (IAM). Intelligent Asset Management vastaa useimpiin ellei kaikkiin tärkeimpiin omaisuudenhallinnan kysymyksiin ja kokonaisuutena on hyvin räätälöitävissä.

Kun SAP esitti Leonardon julkaisun jälkeen valikoiman uusia ominaisuuksia, Connected Assets puhutteli SAP:n käyttäjiä erityisen voimakkaasti. Tuote kävi läpi monia muutoksia ja kypsyi vähitellen omaisuudenhallinnan end-to-end -ratkaisuksi. SAP:n tulevien kehityssuunnitelmien myötä Connected Assetsin koti on nykyään alkuperäisen Neon sijaan Cloud Foundry. Siirtyminen pilviratkaisuihin keskittyvään ympäristöön mahdollistaa kehittäjäyhteisölle uudenlaisia IAM-komponenttien laajennuksia ja asettaa hyvin vähän rajoituksia kehitykselle.

Kuten sanottu, teolliset resurssit tarvitsevat muutakin kuin huoltosuunnitelman, jotta niiden kapasiteetti saadaan hyödynnettyä tasaisesti ja luotettavasti. Huollon ohella täytyy:

 • Välttää liiallista ylläpitoa
 • Yhdenmukaistaa omaisuudenhallinnan strategiat
 • Suunnitella omaisuudenhallinta faktojen eikä mielivaltaisten sääntöjen perusteella
 • Säilyttää yhteys sidosryhmiin (asiakas, OEM, toimittaja, operaattori, tarkastajat jne.)
 • Perustaa hankinta- ja markkinointistrategiat ennusteisiin
 • Tuoda näiden toimenpiteiden oivallukset saataville tietojärjestelmässäsi

Eri toimenpiteiden soveltaminen on toimialakohtaista. Teollisuus A haluaa varmistaa keskeytymättömän tuotanto- ja kokoonpanolinjan, kun taas Teollisuus B haluaa mennä askeleen pidemmälle varmistamalla myös valmistetun lopputuotteen korkean saatavuuden (HA) ja tuotteistamalla hyödykkeen HA:n esimerkiksi product-as-a-service (PaaS), equipment-as-a-service (EaaS), tai fleet-as-a-service (FaaS) muodossa. Intelligent Asset Management auttaa tällaisten liiketoimintamallien käyttöönotossa.

Alla oleva kuva havainnollistaa oleellisimpia IAM-komponentteja ja ominaisuuksia.

Mitä voit saavuttaa Intelligent Asset Managementin avulla?

Siirrä omaisuudet tulevaisuuden turvaavalle alustalle – AC

Asset Centralilla (AC) on ratkaiseva rooli perustettaessa tuotannolliselle resurssille ns. digitaalinen kaksonen (digital twin) tulevaisuutta varten. AC hallinnoi omaisuuksia pilvipalvelussa ja sallii niihin pääsyn muun muassa AIN-, ASPM-, PdMS- ja Digital Manufacturing Suite -tuotteille. Asset Central voidaan integroida myös kolmannen osapuolen tuotteisiin, kuten Utopiaan.

Luo omaisuuksista yhtenäinen verkosto – AIN

Ajattele tuotantoprosessissasi käytettyä resurssia, joka edellyttää säännöllisiä ohjeita ja päivityksiä alkuperäiseltä laitevalmistajalta, ja jonka on oltava ylläpidosta vastaavan yrityksen saatavilla. Tässä tapauksessa puhutaan jo kolmesta eri osapuolesta, mutta usein osallisina omaisuuden käytössä on myös muita kumppaneita. Asset Intelligence Network (AIN) auttaa ulkopuolista laitevalmistajaa (OEM), omaa organisaatiotasi laitevalmistajana, tai yritystäsi asiakkaana hallitsemaan tätä yhteistyötä saumattomasti suojatussa ja roolipohjaisessa verkossa. AIN tarjoaa jäsennellyn tavan edustaa omaisuuttasi, mikä kätevöittää ilmoitusten, ohjeiden ja asiakirjojen jakamista. Verkostosi voi tarkastella ja lisätä päivityksiä itsenäisesti. Tämä jakamis- ja yhteistyöelementti puuttuu useimmista omaisuudenhallinnan järjestelmistä.

Analysoi ja suunnittele omaisuuden tavoitteet ja strategiat – ASPM

Omaisuuksien ylläpitostrategiat ovat usein joko korjaavia tai ennaltaehkäiseviä, eivätkä ne aina ole lainkaan sopusoinnussa omaisuuden asettamien vaatimusten kanssa. Asset Strategy and Performance Management (ASPM) sujuvoittaa omaisuusstrategian ja suorituskyvyn hallintaa. ASPM tukee huoltostrategioiden arviointimallien (mm. RCM, FMEA jne.) analysointia sekä arviointien suorittamista yhdessä useiden omaisuutta käyttävien sidosryhmien kanssa. Tämä on varma keino parantaa päätöksentekoa, vähentää pullonkauloja ja estää ei-toivottuja tapahtumia tarjoamalla ajantasainen ja kokonaisvaltainen kuva strategioistasi.

Ennakoi kunnossapidon tarpeita digitaalisen kaksosen avulla – PdMS

Kun tunnet omaisuutesi fyysisillä antureilla mitattavat avainluvut, olet valmis luomaan niille digitaaliset kaksoset IAM-alustaan. Syötetyt sensoritiedot ja historiallinen data valjastuvat käyttöön ennakoivan huoltopalvelun (Predictive Maintenance Service) perustana. Tämän jälkeen PdMS-järjestelmässä olevat koneoppimisen mallit alkavat ennustaa omaisuutesi poikkeavuuksia, haavoittuvuuksia ja epäonnistumisia hyvissä ajoin. Ennusteiden tarkkuus riippuu siitä, kuinka hyvin koulutat mallin. PdMS vaatii jonkin verran valmistelua, mutta päivä päivältä tarkempaan ennakointiin kykenevä malli on ehdottomasti vaivan arvoinen.

Älykkään omaisuudenhallinnan käyttö ja huoltotoimenpiteiden suorittaminen

Lopuksi pääsemme käytännön kunnossapito- ja huoltotehtäviin. Teknikoiden, miehistön jäsenten, toimittajien ja palveluntarjoajien tekemä työ kentällä ei saa jäädä huomioimatta. Tätä työtä varten tarvitset toimivan käyttöliittymän ylläpidon kannalta tärkeiden tietojen tallentamiseen, jakamiseen ja lähettämiseen. IAM:n Asset Manager auttaa sinua mobiilisovelluksella, joka on asennettu SAP Cloud Platform -käyttöjärjestelmään ja liitetty natiivisti backend-ERP-järjestelmään. Sovellus käsittelee ylläpitostrategioistasi kerätyt ilmoitukset ja työmääräykset, kerää kenttätietoja sekä tallentaa kulunutta aikaa ja materiaalikulutusta ERP-järjestelmässäsi. Se mahdollistaa myös ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen ja sisältää hyödyllisiä offline-ominaisuuksia. Asset Manager integroituu Intelligent Asset Management –kokonaisuuteen, tuoden tärkeimmän informaation henkilöstön käyttöön.

Kaikki irti Intelligent Asset Managementista integraatioiden avulla

IAM Suiteen on mahdollista kytkeä useita taustajärjestelmiä, joista voi tuoda tietoa alustalle reaaliajassa. Voit käyttää esimerkiksi Leonardo IoT- ja Edge -alustoja omaisuuden digitaalisen kaksosen hallintaan. Toisaalta jos käytössäsi on jo IoT-infrastruktuuri, se voidaan integroida Intelligent Asset Managementiin.

Omaisuudenhallinnan mahdollisuuksia voi laajentaa edelleen integroimalla IAM muihin palveluihin, mukaan lukien Ariba (hankinnat), Hybris Commerce ja Service Clouds (asiakaspalvelu ja kaupallinen toiminta), SuccessFactors (MRS:in liittyvät ajanvaraukset) ja Qualtrics (omaisuuksien käyttökokemuksen analysointi). Järjestelmästä voi luoda dashboardit käyttämällä Analytics Cloudia.

Capgemini ja Intelligent Asset Management

Capgemini on äskettäin ottanut käyttöön Microsoftin HoloLens -ohjelmaa hyödyntävän etähuoltopalvelun osana yhteistyötä suuren autovalmistajan kanssa. Voit varmasti kuvitella millainen voima IAM:stä saadaan integroimalla se tällaisiin AR- ja VR-pohjaisiin laajennuksiin. Altranin yritysoston myötä Capgeminillä on loistavat valmiudet tuottaa vaikuttavia älykkään omaisuudenhallinnan ratkaisuja.

Keskustelemme mielellämme SAP IAM:n mahdollisuuksista. Ota yhteyttä:

Kirsi Parviainen, Head of SAP (kirsi.parviainen@capgemini.com)

Sanjay Jayaraman, Business Developer (sanjay.jayaraman@capgemini.com)