Ga direct naar inhoud

Plotseling je hele organisatie ombouwen? De Agile organisatie krijgt het wél voor elkaar!

Rick Jager
2020-05-11

De coronacrisis heeft een enorme impact op de hele samenleving. Organisaties moeten digitaal gaan werken en inspelen op een veranderende omgeving. Dit heeft ook grote gevolgen voor medewerkers en leiderschap. De coronacrisis vraagt van organisaties om zich snel opnieuw te organiseren en wendbaar te zijn. Wij zien bij onze klanten dat de organisaties die een Agile transformatie hebben ondergaan daar nu de vruchten van plukken.

De Agile organisatie

Het doel van een Agile organisatie is om goed en snel om te kunnen gaan met veranderlijkheid. Veel organisaties gaan een tijd vol onzekerheden en veranderingen tegemoet; elke dag brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Agile is bij uitstek geschikt om deze veranderlijkheid het hoofd te bieden. Organisaties die Agile zijn, gaan doorgaans gemakkelijker om met de veranderingen. De medewerkers en het leiderschap zijn gewend aan veranderlijkheid en kunnen zich snel aanpassen aan nieuwe situaties en de daarbij ontstane uitdagingen. Door het werken met korte sprints kan er snel worden geleverd wat op dát moment nodig is. Goede voorbeelden hiervan zijn websites en apps van de overheid en van uitvoeringsinstanties die snel moeten kunnen inspelen op nieuwe wetten. Maar ook telecom operators die moet anticiperen op een grote stijging van internet- en belverkeer, supermarkten die te maken krijgen met een plotselinge stijging van de vraag en de strenge hygiëne maatregelen. Zo zijn er talloze voorbeelden te bedenken van andere organisaties die razendsnel aangepast en up-en-running moeten zijn.

De Agile medewerker

De impact van de coronacrisis zal per persoon verschillen, maar vast staat dat de veranderingen voor iedereen impact hebben. Medewerkers moeten op een andere manier gaan werken. Bij Agile organisaties is deze impact minder, doordat zowel de medewerkers als het leiderschap op een flexibele manier werkt én denkt.

Agile medewerkers zijn makkelijker wendbaar in veranderlijke situaties. Zo hebben ze meer learning agility, waardoor zij zich snel kunnen aanpassen aan nieuwe situaties, nieuwe kennis en vaardigheden aanleren en nieuwe kansen zien in een veranderlijke situatie. Op praktisch vlak zorgen de rituelen van het Agile werken voor houvast en de korte, haalbare doelen binnen de sprint zijn daarbij prettig om het overzicht te behouden en de werkdruk aan te passen waar nodig.

De Agile leider

Samen met de Agile medewerkers zorgt het leiderschap voor een organisatie die Agile is en goed om kan gaan met veranderingen. Het leiderschap heeft een duidelijke visie voor de organisatie, zorgt ervoor dat haar medewerkers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden in hun werk en dat elke medewerker zich op de juiste plaats binnen de organisatie bevindt. Leiderschap zorgt ervoor dat er geen onnodige bureaucratie, drempels of bottlenecks zijn en zorgt voor vertrouwen en inspiratie, ook in onzekere tijden.

Lees ook: Welke rol leiderschap moet nemen in het bereiken van een volledig Agile organisatie.

Door Agile te zijn kan een organisatie de productiviteit op peil houden, omdat leiderschap en medewerkers gewend zijn aan verandering en hun manier van werken hierop hebben ingericht . Ook na de coronacrisis zullen organisaties die Agile werken veel voordelen hebben. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Rick Jager van het Agile Transformation Team van Capgemini Invent.