Ga direct naar inhoud

Zo zorgt u dat IT uw business optimaal ondersteunt

Jon Bell
2022-01-14

IT en de business raken door de digitalisering uiteindelijk steeds meer met elkaar verweven. Maar in de praktijk zie ik dat bij veel organisaties de IT-organisatie niet optimaal is ingericht om de business te ondersteunen. Werknemers merken dat bijvoorbeeld aan een lange doorlooptijd van producten, onduidelijkheid hoe IT ze kan helpen en een gebrekkige inrichting van de agile organisatie. Dat komt mede doordat veel organisaties het ITOM niet hebben aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen en de laatste strategische keuzes.

Hoe functioneert uw IT-organisatie? Dit zijn 3 valkuilen

Voor een succesvolle IT-organisatie is het cruciaal dat de business en IT hetzelfde beeld hebben hoe IT-onderdeel uitmaakt van de realisatie van de businessstrategie. De nadruk kan per organisatie heel verschillend zijn: van flexibiliteit en wendbaarheid om snel de meerwaarde van nieuwe technologieën te realiseren tot stabiliteit voor het minimaliseren van informatiebeveiligingsrisico’s.

Dit zijn 3 belangrijke valkuilen:

  • Digitalisering is bij uitstek het middel om uw business beter te ondersteunen, maar dat betekent wel dat de business verantwoordelijkheid moet nemen voor IT door keuzes te maken en prioriteiten te stellen, dat kan IT niet alleen;
  • Een cloud transformatie betekent een hele andere manier van werken, maar als uw leveranciersmanagement niet goed is ingericht en waardoor u niet in staat bent om leveranciers goed aan te sturen, rijzen de kosten de pan uit;
  • Bij overschakelen naar agile werken moet u de hele organisatiestructuur aanpakken, anders lopen zelfsturende teams er tegenaan dat ze binnen een klassieke organisatie helemaal niet zo zelfsturend zijn.

Zo ontwerp u een goed ITOM

Het ITOM is de brug tussen strategie en uitvoering: het definieert de manier van werken en combineert middelen, processen en technologie. Een goed IT operating model ontwerpen begint met een duidelijke visie op de ambitie, positionering en strategie van de IT-organisatie. Die moet goed passen bij waar de organisatie naar toe wil. Het startpunt van het ontwerp is een reeks fundamentele vragen, opgesteld vanuit de visie, die alle componenten van een ITOM afdekken, waaronder de manier van werken, met welke tools, wie doet wat, de risico’s, kosten en impact op de mensen.

Keuzes die u als organisatie moet maken

In hoofdlijnen geeft het ITOM richting aan 3 overkoepelde thema’s rondom de werking van IT:

  1. de relatie met de business;
  2. de verhouding met leveranciers, en;
  3. de inrichting van de IT-afdeling zelf.

De visie is bepalend voor de keuzes die u als organisatie moet maken om tot een ITOM-ontwerp te komen dat invulling geeft aan deze thema’s. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inrichten van de IT-architectuur, het inrichten van leveranciers- en contractmanagement, de wijze van projectbesturing of het belang van security en privacy. Het ITOM zorgt dat alle puzzelstukjes op hun plaats vallen. Hieruit volgt onder meer hoeveel en wat voor mensen met welke vaardigheden u nodig hebt, of dat nieuwe mensen zijn of dat uw bestaand personeel moet om- of bijscholen, en hoe u zorgt dat de juiste mensen vanuit een hiërarchische structuur in agile teams gaan samenwerken, en hoe ziet uw besluitvorming eruit.

Dialoog tussen IT en de business

Uiteindelijk moet u in de aansturing van IT een balans vinden in een werkelijke dialoog tussen IT en de business, waarbij de business zowel door IT wordt gevoed maar ook geremd. De business moet echt de waarde inzien van IT als business enabler. En de IT-organisatie moet optimaal mee kunnen bewegen met nieuwe ontwikkelingen en daar de mensen, kennis en expertise voor hebben. Hierdoor stijgt de businesswaarde van IT.

Over de auteur: Marijke de Jong-Bultsma is Senior Manager Business Technology bij Capgemini Invent

Meer weten?

Onze experts

Marijke de Jong-Bultsma
Expert IT Operating Model bij Capgemini InventMarijke is verantwoordelijk voor het IT operating model team binnen Capgemini Invent Nederland. Dit team helpt organisaties om IT in te richten op een manier dat het de waarde levert die de organisatie nodig heeft.