Ga direct naar inhoud

Capgemini Innovation Day 2021

Define the Future!

Kijk de replay

Na de reset van 2020 ging onze innovatiedag dit jaar over het terugnemen van de controle, bepalen wat we in de toekomst willen. Hoe ontsluiten we de waarde van technologie om te kunnen transformeren en om de toekomst te krijgen die we willen?  Dit gaat over de ‘spirit’ van mensen, die zich inzetten om menselijke energie te ontketenen via technologie voor een duurzame en inclusieve toekomst.

Wij kijken met een optimistische blik naar de toekomst. Met meer drive dan ooit om te innoveren, opnieuw uit te vinden en verantwoordelijkheid te nemen. Nu is het tijd om de toekomst te definiëren! 

English version, below

Humberto Tan
Talk Show Host

Talk Show gasten:

Aiman Ezzat
Chief Executive Officer Capgemini
Kurt Sievers
President and CEO
NXP
Jean-Pascal Tricoire
Chairman and CEO
Schneider Electric
Jeannine Peek
Managing Director Capgemini
Nederland B.V.
Hans Leijtens
Luitenant-generaal, Commandant
Koninklijke Marechaussee
Maarten Camps
Voorzitter Raad van Bestuur UWV
Javier van Engelen
CFO en Raad van
Bestuur Signify
Herman Boom
Executive Vice President
Development & Engineering, ASML
Rob Visser
Chief Information Officer
NN Group

Keynote sprekers

Nadine Bongaerts, Synthetisch Bioloog. Zij zal haar visie geven op “Synbio”: Natuur versus opvoeding. Natuur versus technologie. Natuur versus mensheid. De natuur lijkt voortdurend tegen iets anders te worden uitgespeeld. Wat als, in plaats van de tegenstander te zijn in deze eindeloze spelletjes, de natuur de inspiratie was voor vooruitgang: een natuurlijker soort technologie!
 Deborah Nas: Professor of strategic design for technology-based innovation. Deborah Nas neemt ons mee in ontwikkelingen als digitalisering, artificial intelligence, internet of things, robotica en nieuwe productietechnieken zoals 3D printen die ons werk en leven voorgoed gaan veranderen. We staan aan de vooravond van een tijdperk vol baanbrekende ontdekkingen. Dit biedt nieuwe kansen voor bedrijven en organisaties, maar hoe deze tijdig te signaleren én te benutten?

Future Shapers

Tijdens de Talk Show presenteerde onze Capgemini host Nazanin Saidlou onze Capgemini Talenten (onze Future Shapers) en vroeg hen te reflecteren op wat er aan tafel besproken werd en hoe zij de toekomst zien.

Nazanin Saidlou
Host
Melanie de Leeuw
Software Engineer
George Vermeer
Project Manager
Mazin Inaad
Senior Test Automation Engineer

Breakout sessions: The Innovation Talks

Na de talkshow waren er breakout sessies: The Innovation Talks.

Future of Energy Nieuwe bedrijfsmodellen in de veranderende ecosystemen bieden een groot groeipotentieel voor energie- en utilitiesbedrijven. Welke zullen winstgevend zijn, welke zullen het meest relevant zijn? Wat zal hun impact zijn op inkomsten en bruto marges? En hoe ziet de routekaart naar succes eruit? Tijdens deze breakout vond een paneldiscussie plaats met Equigy en Enexis.

René Kerkmeester
CEO at Equigy
James Forrest
Global Energy & Utilities Industry Leader Capgemini
Marcel van Breeden
VP Energy, Utilities & Chemicals Capgemini NL
Kim Sillekens
Management Consultant Energy Transition Capgemini Invent
Jeroen Sanders
Chief Transition Officer Enexis

Sustainable banking & insurance | Bedrijven over de hele wereld zoeken naar manieren om te voldoen aan de uitdagende doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen. Banken en verzekeraars kunnen het voortouw nemen en het goede voorbeeld geven door duurzame diensten, financieringsmechanismen en investeringsbeginselen vast te stellen. De sector kan ook bijdragen aan de manier waarop mensen en communities herstellen van klimaatgerelateerde rampen en aan de algemene klimaatbestendigheid van de samenleving, nu consumenten milieubewuster worden.

Olivier Guillaumond
ING Neo
Global head of ING Labs & Fintechs
Liesbeth van der Kruit
CSR Director Achmea
Alexander Eerdmans
VP Capgemini Invent
Vincent Fokke
CTO Capgemini Financial Services

Society 5.0 | Een samenleving waarin de grens tussen mens en computer steeds vager wordt en de fysieke en digitale wereld meer dan ooit met elkaar verknoopt raken. Hoe kan technologie overheidsorganisaties helpen om betere dienstverlening te ontwikkelen? Bijvoorbeeld door goed te kijken naar de menselijk maat binnen organisaties en systemen. Technologie brengt mensen samen faciliteert samenwerking. En hoe zorgen we ervoor dat een superslimme samenleving ook veilig blijft?

Ido Nap
Programma Manager Sensing
Politie
Martijn van de Ridder
Hoofd Insights & Data Publieke Sector
Capgemini
Harm Erbé
Director Digitale Overheid
Capgemini
Nathan Ducastel
Directeur Beleid Informatiesamenleving
VNG

Deze innovation talk was in het Nederlands

Food supply system in a circular economy | Het verminderen van voedselverspilling maakt deel uit van een grotere inspanning om de duurzaamheid van onze wereldwijde voedselsystemen te verbeteren. Naast een fundamenteel morele keuze, biedt het oplossen van voedselverspilling kansen om de omzet te verhogen.

Jacko Obels
Industry Lead Agriculture
Capgemini
Johan Heeren
Global Digital and Data Science Lead
Royal Agrifirm Group
Hugo Byrnes
Vice President Product Integrity
Ahold Delhaize
Cees Jan Hollander
Global Farming Expertise Manager
Danone
Door van der Wiel
Consultant Supply Chain Strategy
Capgemini

Als u vragen heeft, stuur ons dan een e-mail op: innovationday.bnl@capgemini.com

In English

Capgemini Innovation Day 2021 |Define the Future

Watch the replay

After the reset of 2020, our 2021 Innovation Day was about taking back control, to determine what we want from the future by unlocking the value of technology to transform and to Get The Future You Want! ​ This is about the spirit of people, committed to unleashing human energy through technology for a sustainable and inclusive future. ​

We look to the future with an optimistic view. With more drive than ever to innovate, reinvent and take responsibility. Now is the time to Define the Future!

Humberto Tan
Talk Show Host

Talk Show guests

Aiman Ezzat
Chief Executive Officer Capgemini
Kurt Sievers
President and CEO
NXP
Jean-Pascal Tricoire
Chairman and CEO
Schneider Electric
Jeannine Peek
Managing Director Capgemini
Nederland B.V.
Hans Leijtens
Luitenant-generaal, Commandant
Koninklijke Marechaussee
Maarten Camps
Voorzitter Raad van Bestuur UWV
Javier van Engelen
CFO en Raad van
Bestuur Signify
Herman Boom
Executive Vice President
Development & Engineering, ASML
Rob Visser
Chief Information Officer
NN Group

Keynote speakers

Nadine Bongaerts, Synthetic Biologist. She shared her views on “Synbio”: Nature vs nurture. Nature vs technology. Nature vs humanity. Nature seems to be continually pitted against something else. What if, instead of being the opponent in these never-ending games, nature was the inspiration for progress: a more natural kind of technology!
 Deborah Nas: Professor of strategic design for technology-based innovation. Deborah Nas took us through developments such as digitization, artificial intelligence, internet of things, robotics and new production techniques such as 3D printing that are going to change our work and lives forever. We are on the eve of an era full of groundbreaking discoveries. This offers new opportunities for companies and organizations, but how to spot and take advantage of these opportunities?

Future Shapers

During the Talk Show our Capgemini host Nazanin Saidlou collected insights on how our Capgemini Talents (our Future Shapers) reflected on the discussions at the table and how they see the future.

Nazanin Saidlou
Host
Melanie de Leeuw
Software Engineer
George Vermeer
Project Manager
Mazin Inaad
Senior Test Automation Engineer

Breakout sessies: The Innovation Talks

Following the talk show there were breakout sessions with our Capgemini thought leaders and clients: The Innovation Talks. In these sessions we dove deeper into how technology can enable a sustainable world:

Future of Energy | New business models in the changing ecosystems hold great growth potential for energy and utilities companies. Which ones will be profitable, which will be the most relevant? What will be their impact on revenues and gross margins? And what does the roadmap to success look like?

René Kerkmeester
CEO at Equigy
James Forrest
Global Energy & Utilities Industry Leader Capgemini
Marcel van Breeden
VP Energy, Utilities & Chemicals Capgemini NL
Kim Sillekens
Management Consultant Energy Transition Capgemini Invent
Jeroen Sanders
Chief Transition Officer Enexis

Sustainable banking & insurance | Businesses across the world look for ways to meet aggressive greenhouse gas emissions targets. Banks and insurers can be frontrunners and lead by example by establishing sustainable offers, financing mechanisms, and investment principles. The sector can also contribute to the way people and communities recover from climate-related disasters and to society’s overall climate resiliency, as consumers are becoming more environmentally conscious. Get inspired by replaying our talks about building a more sustainable world.

Olivier Guillaumond
ING Neo
Global head of ING Labs & Fintechs
Liesbeth van der Kruit
CSR Director Achmea
Alexander Eerdmans
VP Capgemini Invent
Vincent Fokke
CTO Capgemini Financial Services

Society 5.0 | A society where the line between humans and computers is becoming increasingly blurred and the physical and digital worlds are becoming more intertwined than ever. How can technology help government organizations to develop better services? For example, by taking a good look at the human dimension within organizations and systems.Technology brings people together and facilitates collaboration. And how do we ensure that a super-smart society also remains safe?

Ido Nap
Programma Manager Sensing
Politie
Martijn van de Ridder
Hoofd Insights & Data Publieke Sector
Capgemini
Harm Erbé
Director Digitale Overheid
Capgemini
Nathan Ducastel
Directeur Beleid Informatiesamenleving
VNG

This innovation talk will be in Dutch.

Food supply system in a circular economy | The big challenges in our world fundamentally impact the one thing we all rely on: our food system. Increasing demands on food safety, climate impact and transparency come from both consumers as well as governments and NGO. How do you organize and support your supply chain to minimize waste, CO2 footprint, ensure stability and resilience and maintain margins?

Jacko Obels
Industry Lead Agriculture
Capgemini
Johan Heeren
Global Digital and Data Science Lead
Royal Agrifirm Group
Hugo Byrnes
Vice President Product Integrity
Ahold Delhaize
Cees Jan Hollander
Global Farming Expertise Manager
Danone
Door van der Wiel
Consultant Supply Chain Strategy
Capgemini

If you have any questions, please drop us an email on: innovationday.bnl@capgemini.com

Register

Voornaam is niet geldig.
Achternaam is niet geldig.
Email is niet geldig.
Bedrijf is niet geldig.
Role is niet geldig.
Slide to submit
Thank you.

Het indienen van het formulier is helaas mislukt. Probeer het opnieuw.