Ga direct naar inhoud

Bedrijven die investeren in Artificial Intelligence realiseren hogere verkoopcijfers en nieuwe banen

07 sep. 2017

Hoewel bedrijven die werken met Artificiële Intelligentie (AI) hun zorgen uiten over het banenverlies die de toepassing van de technologie met zich mee kan brengen, zien zij ook voordelen: er ontstaan nieuwe rollen binnen hun organisatie en de verkoopcijfers stijgen als direct gevolg van de investeringen in AI. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het Digital Transformation Institute van Capgemini: Turning AI into concrete value: the succesful implementers’ toolkit”. Aan het onderzoek hebben bijna duizend organisaties meegewerkt die op kleine of grotere schaal werken met AI. Van deze bedrijven geeft 83% aan dat AI nieuwe banen heeft gecreëerd binnen hun organisatie en driekwart zegt meer te verkopen dankzij de implementatie van AI.

Nieuwe banen
Uit het onderzoek blijkt dat bij vier op de vijf bedrijven (83%) nieuwe banen worden gecreëerd doordat het bedrijf aan de slag gaat met AI. Het gaat hierbij met name om functies op senior niveau: twee op de drie nieuwe banen bevinden zich op managementniveau of hoger. Van de bedrijven die al op grotere schaal werken met AI geeft 63% aan dat dit niet voor banenverlies heeft gezorgd binnen hun organisatie.

De bedrijven in het onderzoek geven verder aan dat ze AI vooral beschouwen als een technologie waarmee ze de tijd die hun medewerkers aan routinematige, administratieve taken besteden, verminderen. Een meerderheid van de respondenten (71%) biedt de eigen medewerkers proactief her- of bijscholingstrajecten aan. Van de bedrijven die op grotere schaal met AI werken, gelooft een grote meerderheid dat AI complexe banen eenvoudiger zal maken (89%) en dat intelligente machines in de toekomst in hun bedrijf zullen werken naast mensen van vlees en bloed (88%).

“Wij willen optimaal gebruik kunnen maken van de competenties van onze mensen,” zegt Michael Natusch, Global Head of AI bij Prudential. “AI levert tijdwinst op door repeterende handelingen van onze medewerkers over te nemen, waardoor zij meer tijd overhouden om zich te richten op de dingen waar ze echt waarde kunnen toevoegen. Voor henzelf en voor de klanten.”

AI adopters richten zich op de klantervaring
De tech-savvy bedrijven in het onderzoek geven aan AI te gebruiken om de verkoopcijfers te verhogen, een boost te geven aan hun business, klanten sterker aan zich te binden en om nieuwe inzichten te verkrijgen. En deze inspanningen blijken niet zonder resultaat: driekwart van de bedrijven zegt dat de verkoop met 10% is gestegen sinds ze met AI zijn gestart. Het verbeteren van de klantervaring is voor veel bedrijven de belangrijkste drijfveer om te starten met AI. 73% denkt dat ze dankzij AI een hogere klanttevredenheid kunnen realiseren en 65% gelooft dat AI kan voorkomen dat klanten in de toekomst overlopen naar een concurrent.

Gemiste kansen
Uit het onderzoek blijkt verder dat de inbedding van AI binnen bedrijven nog een punt van aandacht is. Valt AI bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid van een technische afdeling, dan worden er vaker uitdagende projecten opgestart en wordt er minder aandacht besteed aan projecten die eenvoudiger zijn maar waar meer wist te behalen is. Van de AI initiatieven in het onderzoek is 58% gericht op complexe processen of systemen en 46% op minder complexe processen waar eenvoudig meer winst is te behalen.

Ron Tolido, Chief Technology Officer Insights & Data bij Capgemini, zegt: “Artificiële Intelligentie heeft de potentie om elk bedrijf in elke willekeurige sector ingrijpend te veranderen. De mogelijkheden zijn heel breed en onbegrensd. Het is wel opmerkelijk om te zien dat bedrijven die bezig zijn met AI vaker inzetten op complexe uitdagingen dan de eenvoudigere projecten waar ze sneller voordeel uit kunnen halen. Bedrijven die nog moeten starten met AI zouden hier lering uit moeten trekken en zich moeten richten op de minder complexe – maar waardevolle – gebieden, zodat ze de voordelen van AI voor hun organisatie sneller kunnen bereiken.”

Onderzoeksmethodologie
Het nieuwe onderzoek van het Digital Transformation Institute van Capgemini biedt inzicht in de kansen en mogelijkheden van Artificiële Intelligentie voor organisaties. Aan het onderzoek hebben 993 respondenten van bedrijven uit negen landen meegewerkt: Australië, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De bedrijven zijn afkomstig uit zeven verschillende sectoren. Het onderzoek is uitgevoerd tussen maart en juni 2017.

Lees hier volledige (Engelstalige) persbericht of download het rapport.