Ga direct naar inhoud

Blockchain domineert de supply chain tegen 2025

17 okt. 2018

Tegen 2025 kan de wereld niet meer om blockchain heen: de technologie wordt onderdeel van mainstream business en ondersteunt toeleveringsketens wereldwijd. Dit voorspelt het nieuwste rapport van het Capgemini Research Institute. Door investeringen en partnerships zal de distributed ledger technologie (DLT) de maakindustrie, consumentenproducten en retailsector domineren. Dit luid een nieuw tijdperk van transparantie en vertrouwen in.

Het rapport “Does blockchain hold the key to a new age of supply chain transparency and trust?” biedt een overzicht van bedrijven en regio’s die zichzelf klaarstomen voor blockchain. Het voorspelt bovendien dat blockchain tegen 2025 alom vertegenwoordigd is in de mainstream business. Van alle organisaties die blockchain implementeren, doet slechts 3% dit op grote schaal en bevindt 10% zich in de pilotfase. De resterende 87% bevindt zich in het eerste stadium van de experimentele fase.

De UK (22%) loopt voorop met grootschalige implementaties en pilots van blockchain. Nederland bevindt zich in de middenmoot met 9%. De koplopers zijn optimistisch dat blockchain zijn potentieel zal waarmaken en meer dan 60% gelooft zelfs dat blockchain de samenwerking met partners nu al verandert.

Kostenbesparing grootste drijver in NL

De grootste drijfveren voor Nederlandse bedrijven om te investeren in blockchain zijn: kostenbesparing (100%), het verhogen van inkomsten (93%) en het beperken van risico’s (89%). De drijfveren van organisaties wereldwijd zijn anders, namelijk: kostenbesparing (89%), beter kunnen traceren (81%) en het verbeteren van transparantie (79%). De technologie kan worden ingezet voor kritische functies binnen de toeleveringsketen, van het volgen van de productie tot het monitoren van voedselketens en het waarborgen van wettelijke naleving. Gemotiveerd door de resultaten,  willen koplopers de investeringen in blockchain met 30% vergroten in de komende drie jaar.

Blockchain niet zaligmakend

Ondanks het optimisme rondom blockchain, zijn er nog steeds zorgen over het vaststellen van een duidelijke ROI (return-on-investment) en samenwerking tussen partners in de toeleveringsketen. De meerderheid (89%) van de Nederlandse organisaties ziet de regelgeving als een uitdaging voor het toepassen van blockchaintechnologie. Het privacybeleid is volgens 82% van de Nederlandse bedrijven de grootste operationale uitdaging.

Sudhir Pai, Chief Technology Officer voor Financial Services bij Capgemini: “De markt laat een aantal fascinerende use cases zien, die illustreren welke voordelen blockchain heeft voor de toeleveringsketen. Echter, blockchain is niet zaligmakend voor organisaties die kampen met problemen in de toeleveringsketen. De ROI van blockchain is nog niet gekwantificeerd en bedrijfsmodellen en -processen moeten hervormd worden. Daarnaast zijn effectieve samenwerkingsverbanden binnen de toeleveringsketen nodig om een blockchainstrategie op te bouwen, geïntegreerd met met bredere technologische ontwikkelingen, om ervoor te zorgen dat het zijn potentieel kan waarmaken.”

Rol in digitale transformatie

In een eerder rapport, dat Capgemini dit jaar uitbracht met Swinburne University of Technology in Australië, kwam naar voren dat blockchain in 2020 een hoogtepunt bereikt, aangezien organisaties proofs-of-concept ontdekken en vertakkingen van FinTechs verkennen. Volgens het rapport komt de transformatie van blockchain tot wasdom in 2025, wanneer organisaties zich richten op bedrijfstransformatie en integratie en tegelijkertijd het privacybeleid en datamanagement vaststellen.

Professor Aleks Subic, Deputy Vice Chancellor (Research and Development) van de Swinburne University of Technology: “Organisaties vertrouwen erop dat blockchain belangrijke problemen oplost en nieuwe zakelijke kansen creëert. Bovendien vergroot de technologie de geloofwaardigheid van het digitale ecosysteem in de toeleveringsketen. Wij geloven dat blockchain een integrale rol zal spelen in de digitale transformatie van supply chain kanalen voor een breed scala aan industrieën.”

Ondanks de obstakels proberen organisaties de brede toepassing van blockchain te bevorderen, nu de technologie zich nog in een vroeg stadium bevindt. Een voorbeeld hiervan is het Mobility Open Blockchain Initiatief (MOBI), een consortium van een groep auto- en technologiebedrijven die voertuigen een digitale identiteit willen toekennen, zodat auto’s en systemen onderling kunnen communiceren.

Van hype naar realiteit

In het rapport zijn 24 uses cases voor blockchain opgenomen. Deze variëren van het verhandelen van emissierechten tot het beheren van leverancierscontracten en het voorkomen van namaakproducten. Capgemini paste deze use cases toe op de retailsector, maakindustrie en consumentenproducten en ontdekte dat blockchain gebruikt kan worden voor het traceren van productie, herkomst en inventaris van contracten, producten en diensten. Het rapport benadrukt dat consumentenorganisaties zich met name richten op het traceren en identificeren van producten. Zo werken Nestlé, Unilever en Tyson Foods aan blockchain pilots. Retailers richten zich op online marktplaatsen en het voorkomen van namaakproducten, waarbij onder meer Starbucks investeert in blockchain experimenten. Nog belangrijker is dat blockchain de voedselvoorziening kan veiligstellen, het proces van de boerderij tot aan eten op het bord kan volgen, besmetting kan voorkomen en producten kan terugroepen.

Sidhir Pai: “Onze studie bevestigt het potentieel van blockchain, maar laat ook zien dat er weinig grootschalige implementaties zijn voor brede toepassing. Organisaties moeten onze analyse van koplopers in blockchain gebruiken om te begrijpen hoe haalbaar blockchain is, om hun blockchainprogramma te versterken en de hype om te zetten naar realiteit.”

Het rapport kan hier gedownload worden.

Onderzoeksmethode

Het Capgemini Research Institute ondervroeg ongeveer 450 organisaties waar blockchain wordt geïmplementeerd als proof of concept, pilot of op grote schaal. Het onderzoek peilde hun houding ten opzichte van blockchain, de toepassingen en uitdagingen bij het opschalen van hun initiatieven. De respondenten waren afkomstig uit de detailhandel, maakindustrie en consumenten producten.