Ga direct naar inhoud

Door software gedreven transformatie van doorslaggevend belang voor automotive sector in komende tien jaar

08 sep. 2021

Makers van auto-onderdelen die het volledige potentieel van software weten te benutten, zullen een aanzienlijk concurrentievoordeel behalen: markt voor op software gebaseerde functies en diensten bedraagt tegen 2031 naar verwachting 640 miljard dollar.

Door software gedreven transformatie zal makers van auto-onderdelen naar verwachting helpen om gemiddeld 9% meer marktaandeel te verwerven dan hun branchegenoten, zo blijkt uit een nieuw rapport van het Capgemini Research Institute. Het onderzoek benadrukt hoe door software gedreven transformatie de komende vijf jaar naar verwachting aanzienlijke voordelen zal opleveren voor de branche, zoals een verbetering van de productiviteit tot 40%, een kostenverlaging met 37% en een verbetering van de klanttevredenheid met 23%. Desondanks biedt bijna de helft (45%) van de fabrikanten momenteel geen connected services aan, en slechts 13% haalt omzet uit connected services.

Het rapport, Next Destination: Software How automotive OEMs can harness the potential of software-driven transformation stelt dat de helft van de toeleveranciers in de automobielsector (51%) in de komende vijf tot tien jaar verwacht net zo bekend te staan om hun softwarefuncties (zoals rij-assistenten, autonome besturing, connectiviteit en diensten) als om hun autotechniek. Bovendien zal het aandeel van nieuwe voertuigen per toeleverancier, dat op een uniform, gemeenschappelijk softwareplatform werkt, naar verwachting stijgen van 7% in 2021 tot 35% in 2031.

De meeste makers van auto-onderdelen, zowel wereldwijd als in Nederland, bevinden zich in het beginstadium van software-gedreven transformatie. Wereldwijd heeft 71% van de toeleveranciers alleen nog maar toepassingsgebieden geïdentificeerd. In Nederland zegt 75% zich in de beginfase van software-gedreven transformatie te bevinden. Slechts 25% van de toeleveranciers in Nederland, en 28% wereldwijd, heeft een pilot of ‘proof of concept’ geïmplementeerd voor het bevorderen van transformatie op specifieke gebieden. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 15% van de toeleveranciers in de automobielsector wordt beschouwd als ‘koplopers’[1] in de implementatie van software-gedreven transformatie. Succes vereist een speciale set vaardigheden en capaciteiten, ondersteund door de visie om de transformatie te realiseren en de beheersing van operationele gebieden om resultaten te leveren. Toeleveranciers die koploper zijn, denken dat de inkomsten uit software in 2031 28% van hun totale inkomsten zullen uitmaken.

Robuuste architectuur, ecosystemen en strategische technologie-partnerships noodzakelijk

Om de voordelen van software te realiseren en een concurrentievoordeel te behalen, zullen toeleveranciers hun verouderde architectuur moeten loslaten. Momenteel heeft 93% van de toeleveranciers een traditionele architectuur, terwijl slechts 13% plannen heeft om de strak geïntegreerde hardware- en softwarearchitectuur te ontkoppelen en te scheiden.

Dit vertaalt zich in een inefficiënt mechanisme voor over-the-air (OTA) software-updates en kan het tempo verlagen waarin toeleveranciers innoveren. Uit het onderzoek blijkt ook dat executives in de automobielsector verwachten dat de productie van nieuwe voertuigen die ‘connected services’ en OTA-updates ondersteunen, in de komende vijf jaar zal verdrievoudigen van 11% tot 36%. Echter, slechts 4% van de toeleveranciers biedt momenteel enige vorm van OTA-updates aan, wat erop wijst dat er meer moet worden gedaan als makers van auto-onderdelen willen profiteren van de potentiële groei.

Fabrikanten zullen strategische partnerschappen moeten aangaan met software- en technologieleveranciers om waarde te creëren in de softwarewaardeketen voor de auto-industrie. Zij zullen ook een robuuste ecosysteemstrategie nodig hebben om samenwerking aan te gaan en op te schalen om standaardisatie van architectuur na te streven, evenals de verzameling, het gebruik, de eigendom en de verwerking van zowel voertuig- als consumentengegevens.

Eigendom data en cybersecurity nog steeds zorgpunten

Het eigendom van data en cybersecurity blijft een punt van zorg, waarbij iets minder dan de helft van de fabrikanten moeite heeft om gegevens te verzamelen en deze te vertalen naar bruikbare inzichten. Minder dan 10% is van mening dat ze goed in staat zijn om cyberbeveiligingsmaatregelen te implementeren, terwijl 60% het moeilijk vindt om ervoor te zorgen dat producten van leveranciers voldoen aan veiligheids- en cyberbeveiligingsvoorschriften. Verschillende datadomeinen die door software mogelijk worden gemaakt, hebben het potentieel om “intelligentie” toe te voegen aan de waardeketen van de automobielsector, maar toch verzamelt of analyseert bijna de helft (47%) van de fabrikanten geen voertuiggegevens.

Het onderzoek wijst uit dat fabrikanten zich moeten richten op het volwassen maken en te gelde maken van veiligheids- en beveiligingsdiensten, aangezien klanten deze oplossingen willen en bereid zijn ervoor te betalen.

Bijscholing medewerkers sleutel tot volledige benutting van het potentieel van software

Naarmate de klantbehoeften evolueren, zullen toeleveranciers een groot deel van hun huidige personeelsbestand moeten bijscholen op het gebied van softwarevaardigheden en nieuwe manieren van werken. Momenteel worden toeleveranciers geconfronteerd met een vaardigheidskloof van 40-60% op gebieden als softwarearchitectuur, expertise op het gebied van cloud-beheer en cybersecurity. 97% van de ondervraagde executives is van mening dat binnen de komende vijf jaar maar liefst 40% van hun talent de noodzakelijke vaardigheden in huis moet hebben om software-gedreven transformatie te realiseren. Om het volledige potentieel van software-gedreven transformatie te benutten, zullen toeleveranciers hun aandacht moeten richten op nieuwe competenties, een verouderde werkcultuur de cultuur moeten moderniseren, hun processen rondom software opnieuw moeten definiëren en nieuw talent moeten aantrekken.

Alexandre Audoin, Group Industry Lead voor Automotive bij Capgemini zegt: “Software herdefinieert mobiliteit en ontwricht de volledige waardeketen van de auto-industrie. Hoewel de concurrentie voor innovatie en groei ongetwijfeld binnen het voertuig ligt, mogen autofabrikanten niet voorbijgaan aan de noodzaak om een cultuur van wendbaarheid en samenwerking binnen het bedrijf te creëren. Het nieuwe automobieltijdperk gaat veel verder dan het voertuig en ontsluit nieuwe differentiatiemogelijkheden en kansen in het productie- en bedrijfsmodel. Makers van auto-onderdelen die succesvol willen zijn, hun bedrijf willen laten groeien en hun organisatie toekomstbestendig willen maken, moeten een bredere lens hanteren – en evenveel aandacht besteden aan hun interne bedrijfsmodel als aan softwareontwikkelingen.”

Het rapport biedt een raamwerk om fabrikanten te helpen het volledige potentieel van hun software-gedreven transformatie te benutten door:

  • Een softwaregerichte visie en strategie voor de organisatie te ontwikkelen;
  • Gebruik te maken van software tool chains en agile methodologie om meer samenwerking tussen organisatorische eenheden te bevorderen;
  • Strategische lange termijn partnerships aan te gaan met leveranciers van software, technologie en diensten;
  • Streven naar excellentie in software door softwaretalent aan te trekken en te behouden;
  • De kracht van data aanboren om intelligente voertuigen, intelligente operaties en intelligente diensten mogelijk te maken;
  • Het definiëren van een duidelijk stappenplan voor de volgende generatie en gestandaardiseerde auto-softwarearchitectuur.

Methodologie

Capgemini heeft een primair (online) onderzoek uitgevoerd onder 572 senior executives die werkzaam zijn bij toeleveranciers in de automobielsector over de hele wereld, evenals een reeks diepte-interviews met 17 experts uit de sector die ingingen op verschillende aspecten van door software gedreven transformatie. Al deze executives zijn betrokken geweest bij, of hebben leidinggegeven aan, een software-gedreven transformatieproject. Deze primaire gegevens, in combinatie met grondig secundair onderzoek, hebben de stand van zaken op de software- en automobielmarkten en de huidige ontwikkelingen en trends in kaart gebracht. Er zijn ook diepte-interviews gehouden met interne software-experts van de Capgemini Group om de visie van Capgemini op software-gedreven transformatie te ontwikkelen.

Hier kunt u het volledige rapport downloaden.

[1] ‘Koplopers’ zijn die maakbedrijven in de automobielsector die zich onderscheiden met consolidatie van hun software-expertise, het hebben van een sterke governance en hogere investeringen in software-gedreven transformatie in vergelijking met hun concurrenten.