Ga direct naar inhoud

Europa heeft een solide beleid inzake open data

19 nov. 2018

Capgemini Invent publiceerde het vierde jaarverslag over de stand van zaken van Open Data in Europa. Het “Open Data Maturity in Europe Report 2018: New horizons for Open Data driven transformation” registreert de status van Europese landen wat betreft de datagedreven transformatie en de verschillende prioriteiten die zij hebben gesteld om deze vooruitgang mogelijk te maken. Het verslag is op verzoek van de Europese Commissie opgesteld in het kader van het Europese Dataportaal. Dit is gecoördineerd door Capgemini Invent[1].

Het verslag van 2018 bevat een actuele methode om te meten in hoeverre de open data in Europa tot wasdom is gekomen. Het introduceert dit jaar ook twee nieuwe dimensies -impact en kwaliteit van data- als aanvulling op de dimensies die tussen 2015 en 2017 zijn beoordeeld: beleid en portalen.   Deze update biedt een diepgaande onderbouwing in de beoordeling van open data en beoogt de verschillende aspecten van open data beter in kaart te brengen. De 2018 benchmark is ook bedoeld om nationale eenheden te stimuleren om maatregelen te nemen om inspanningen op het gebied van Open Data te stimuleren.

Europa bereikt nog niet zijn volledige potentieel

Met een algemene score van 65% (qua rijpheid van open data) laat het rapport zien dat Europa nog niet zijn volledig potentieel bereikt. De beoordeling van de vier dimensies laat een gemengd beeld zien, met gebieden waarop zeer goede vooruitgang is geboekt – zoals beleid – en gebieden waarop nog actie moet worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de landen op schema blijven om de op Europees niveau vastgestelde doelstellingen te bereiken.

We zien rijpheid in de verschillende snelheden en uitdagingen die we dit jaar hebben beoordeeld en gemeten“, aldus Gianfranco Cecconi, Principal Consultant bij Capgemini Invent, die namens de Europese Commissie het Europese Data Portal beheert. “Het illustreert hoe de Europese landen ernaar streven om op een zinvolle manier verder te gaan dan de basisprincipes, zoals het juiste beleid en het juiste portaal, om een consistente en duurzame impact te leveren“.

Lees het gehele nieuwsbericht hier.

[1] De ontwikkeling van het Europese Dataportaal is geleid door Capgemini Invent in samenwerking met Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, University of Southampton, Time.lex, 52 North en the Lisbon Council, in opdracht van de Europese Commissie.