Ga direct naar inhoud

Europees Onderzoek: open data aanjager economie

25 feb. 2020

Open data en het hergebruik van open datareeksen helpen bij efficiencyverbetering, bij het realiseren van lagere kosten voor dienstverlening en bij het behalen van sociale- en milieudoelstellingen. Dit blijkt uit “The Economic Impact of Open Data: Opportunities for value creation in Europe” het nieuwste onderzoek van Capgemini Invent naar de toepassing van open data in opdracht van de Europese Commissie. Het rapport is opgesteld in het kader van het door Capgemini Invent geleide European Data Portal[1]

Deze studie is onderdeel van een reeks rapporten die sinds 2015 wordt gepubliceerd naar de wijze waarop open data economische waarde kan creëren. Dit jaar concludeert het rapport dat open data in verschillende sectoren toegevoegde waarde levert, op verschillende manieren en voor verschillende gebruikers, zoals bedrijven, overheden en burgers. Het rapport toont dat open data een snellere en eenvoudigere toegang tot meer informatie ontsluit, waardoor een betere besluitvorming mogelijk wordt. De belangrijkste bevindingen van deze studie zijn:

Marktomvang open data: resultaten uit een literatuurstudie laten zien dat in een conservatief groeiscenario de marktomvang van open data als aandeel van het BBP 199,51 miljard euro bedraagt voor de EU-27+ in 2025. In het optimistische scenario is dat 334,20 miljard euro in 2025. Dit resulteert in een groeipotentieel van 134,69 miljard euro.

Open data werkgelegenheid: er wordt ook een groei verwacht van het aantal mensen dat een dienstverband heeft dankzij open data. De prognose is dat in 2025 het aantal directe en indirecte “open data werknemers” in een optimistisch scenario kan groeien tot 1,97 miljoen. Dit is een groeipotentieel van 884 duizend aan open data gerelateerde banen. Als in 2025 de waarde die door elke medewerker wordt gecreëerd meer dan 169 duizend euro bedraagt (huidige status in 2019), kan de omvang van de open datamarkt potentieel nog groter zijn dan voorspeld.

Efficiëntiewinst en kostenbesparing door open data: de waarde die door open data wordt gecreëerd, gaat verder dan alleen de financiële voordelen. Niet alleen helpen open data bedrijven en overheden om meer inkomsten te genereren met nieuwe diensten, of om kosten te besparen door efficiënter te werken, het kan ook helpen om levens te redden, tijd te besparen, het milieu te beschermen en de kennisoverdracht te verbeteren door middel van taaldiensten.

Kansen om het volledige potentieel van open data te benutten: bij waardecreatie liggen de kansen voor open data niet alleen in de omvang van het personeelsbestand, maar ook in de manier waarop waarde wordt en kan worden gecreëerd in de toekomst. Om dit te bereiken moet er een adequaat aanbod van open datasets zijn. Een gemiste kans is dat er een grote hoeveelheid data geschikt is om als open data te worden gepubliceerd, maar die nog niet open is. Tegelijkertijd zijn veel datasets eenvoudigweg niet geschikt om in hun oorspronkelijke vorm openlijk beschikbaar te zijn, omdat ze vertrouwelijk zijn of persoonlijke gegevens bevatten, zoals medische dossiers, die geaggregeerd of geanonimiseerd moeten worden voordat ze kunnen worden gedistribueerd.

Esther Huyer, consultant bij Capgemini Invent en als hoofdonderzoeker betrokken bij het rapport zegt: “Open data is er om dataprojecten te verrijken, geïnformeerde beslissingen te nemen en processen, diensten en producten te verbeteren. Het economisch potentieel komt tot uiting wanneer we ons bewustzijn en vaardigheidsniveau verhogen om kansen te signaleren en te benutten. We moeten de aanpak van data-hergebruik onderzoeken en verbeteren op een manier die ethisch, duurzaam en geschikt is voor het doel waarvoor het nodig is. In potentie wordt open data gecombineerd met persoonlijke, gedeelde of via crowdsourcing verkregen data.”

European Data Portal
Open data hebben betrekking op de informatie die door overheidsinstanties wordt verzameld, geproduceerd of betaald en die vrijelijk door iedereen kan worden gebruikt, gewijzigd en gedeeld. De voordelen van open data zijn onder meer een toename van de transparantie en de verantwoordingsplicht van de overheid en tastbare sociale en economische voordelen voor burgers, bedrijven en het maatschappelijk middenveld. In de in 2015 gepubliceerde Capgemini-inventarisatiestudie voor de lancering van het Europese dataportaal wordt de marktomvang van open gegevens in 2020 op 75,7 miljard euro geraamd, met een aanzienlijke toename van ongeveer 37% tussen 2016 en 2020. In deze context heeft de Europese Unie het Europese data portal gelanceerd. De portal verzamelt informatie over de data die uit verschillende Europese landen beschikbaar worden gesteld. Nu bestrijkt het 35 landen, 82 catalogi, met links naar bijna 1 miljoen datasets in heel Europa en biedt het een verscheidenheid aan leermiddelen en open data use cases. Voor meer informatie en om de rapporten te bekijken, bezoek het portal via: https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/the-economic-impact-of-open-data

[1] De uitrol van het European Data Portal wordt verzorgd door Capgemini Invent in samenwerking met Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, con terra, Sogeti, de University of Southampton, Time.lex, 52 North en the Lisbon Council, namens de Europese Commissie.