Ga direct naar inhoud

Hoewel Open Banking nog niet volledig tot wasdom is gekomen, is de financiële sector in een nieuwe nieuwe fase van innovatie beland -“Open X”. Deze fase vereist van financiële dienstverleners een diepere vorm van samenwerking en meer specialisatie. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde World FinTech Report (WFTR) 2019, van Capgemini en Efma. Het rapport pleit ervoor dat banken en andere spelers uit de financiële dienstverlening zich hierop moeten voorbereiden en hun bedrijfsmodellen verder moeten ontwikkelen.

Het WFTR 2019 identificeert een dubbele uitdaging: FinTechs hebben moeite om hun activiteiten op te schalen en banken stellen de samenwerking met FinTechs uit. Als gevolg hiervan willen de spelers in de sector de sprong voorwaarts maken van Open Banking naar Open X, een effectievere en meer gestructureerde vorm van samenwerking, mogelijk gemaakt door gestandaardiseerde Application Program Interfaces (API’s) en gedeelde inzichten uit klantgegevens. Het tijdperk van Open X zal een geïntegreerde marktplaats creëren, met gespecialiseerde rollen voor elke speler die een vloeiende uitwisseling van gegevens en diensten mogelijk maken, waardoor de klantervaring wordt verbeterd en productinnovaties kunnen worden versneld.

De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn:

Open X zal de normen en aannames in de sector veranderen

De komst van Open X wordt gedreven door vier fundamentele verschuivingen:

  • De focus op producten verschuift naar een focus op klantbeleving
  • De evolutie van data als strategisch middel
  • Een verschuiving van prioritering van eigendom naar het faciliteren van gedeelde toegang
  • Nadruk op samenwerking om te innoveren in plaats van nieuwe oplossingen te kopen of te bouwen

Open X zal voor financiële dienstverleners uitmonden in een gedeeld ecosysteem of marktplaats, waarin de sector opnieuw samengestelde producten en diensten herintroduceert. In deze context zullen zowel banken als FinTechs hun strategie voor innovatie en dienstverlening aan klanten opnieuw moeten evalueren.

API’s worden essentieel in het mogelijk maken van Open X

API’s, die derden toegang geven tot banksystemen en -gegevens in een gecontroleerde omgeving, zullen een katalysator zijn voor het creëren van de Open X-markt. Hoewel klantgegevens al op grote schaal worden gedeeld en gebruikt in de sector, zijn gestandaardiseerde API’s niet gebruikelijk. Hoewel de eisen en regelgeving complex zijn, zal standaardisatie helpen om fraude te verminderen, de interoperabiliteit te verbeteren, de snelheid van de markt te verhogen en de schaalbaarheid te vergroten.

Het WFTR 2019 stelt ook vast dat de spelers in de sector twee potentiële verdienmodellen voor API’s onderzoeken – inkomstenverdeling (60% van de banken en 70% van de FinTechs denkt dat dit haalbaar is) en API-toegangsvergoedingen (ondersteund door 46% van de banken en 55% van de FinTechs). Echter, slechts ongeveer een derde van de ondervraagde bankiers zegt dat ze momenteel goed uitgerust zijn om geld te verdienen met API’s.

Bezorgdheid over privacy, veiligheid en samenwerking kan voortgang vertragen

Banken en FinTechs gaven aan het belang van samenwerking te begrijpen, maar de bezorgdheid over privacy en veiligheid blijft hoog op de agenda staan. Op de vraag wat hen bezighoudt met betrekking tot Open Banking, noemt de overgrote meerderheid van de banken de beveiliging van gegevens (76%), de privacy van klanten (76%) en het verlies van de controle over klantgegevens (63%). FinTechs zijn optimistischer over Open Banking, maar 50% is niettemin bezorgd over de veiligheid en privacy, en 38% over het verlies van de controle over klantgegevens.

Gevraagd naar de obstakels die een effectieve samenwerking in de weg staan, wijst 66% van de banken en 70% van de FinTechs op een verschil in de organisatiecultuur/mind-set, 52% van de banken en 70% van de FinTechs noemt procesbarrières en 54% van de banken en 60% van de FinTechs noemt een gebrek aan langetermijnvisie en -doelstellingen als hindernis. Slechts 26% van de bankmanagers en 43% van de FinTech-managers zei de juiste Open Banking-samenwerkingspartner te hebben gevonden. Deze antwoorden suggereren dat veel banken en FinTechs onvoorbereid zijn op Open Banking, laat staan op de toegenomen eisen die Open X zal stellen aan het delen en integreren van gegevens.

Open X-deelnemers moeten strategische, op specialisme gebaseerde rollen kiezen

Binnen de Open X-markt zullen banken eerst hun geïntegreerde (traditionele) model moeten verbeteren en zich vervolgens moeten focussen op gespecialiseerde gebieden waar hun kracht ligt. Het WFTR 2019 identificeert drie strategische rollen die naar verwachting zullen evolueren als onderdeel van Open X:

  • Leveranciers zullen producten en diensten ontwikkelen;
  • Aggregators zullen producten en diensten uit de markt verzamelen en deze via interne kanalen distribueren, met behoud van de klantrelaties;
  • Orchestrators zullen optreden als marktverbinders en -coördinatoren, waardoor de interactie met partners wordt vergemakkelijkt.

Volgens het rapport zullen geïntegreerde bedrijven[i] waarschijnlijk moeite hebben om de ‘time to market’ te evenaren van een ecosysteem van specialisten en vinden ze het een uitdaging om aan specifieke klanteisen te voldoen. Binnen de Open X-markt zijn veel gevestigde bedrijven niet altijd in de beste positie om als Orchestrator te concurreren en hun sterke punten kunnen hen naar andere rollen leiden. Welke rol ze ook gaan spelen in Open X, banken moeten altijd het juiste talent aantrekken, data en technologie inzetten en samenwerken met FinTechs om  onderscheidende diensten te kunnen leveren in het huidige Open Banking scenario.

“Open Banking wordt al lang beschouwd als een transformatie voor de financiële dienstverlening, maar dit rapport laat zien dat het slechts één onderdeel is van een veel groter geheel”, aldus Anirban Bose, CEO van Capgemini’s Financial Services en lid van de Raad van Bestuur van de Groep. “De sector staat aan de vooravond van een veelomvattende evolutie, waarbij de kans bestaat om over te stappen naar een geïntegreerde marktplaats die we Open X noemen. In Open X zal het delen van gegevens vloeiend verlopen en zullen ecosysteempartners op een veel uitgebreidere manier kunnen samenwerken. Ons onderzoek laat zien dat banken en FinTechs zich moeten voorbereiden op een radicalere verandering dan velen eerder hadden verwacht”.

“De bevindingen van het rapport kunnen niet duidelijker zijn: samenwerking zal de basis vormen voor de toekomst van de financiële dienstverlening”, aldus Vincent Bastid, secretaris-generaal van Efma. “In het tijdperk van Open X zullen ecosysteemspelers effectiever moeten samenwerken dan voorheen. Alleen door samenwerking en nieuwe, specialistische rollen te omarmen kunnen zowel banken als FinTechs hun klanten optimaal bedienen. Het is duidelijk dat er nog steeds veel barrières voor samenwerking bestaan en dat er dringend behoefte is aan het overwinnen van deze barrières ten gunste van het gezamenlijke belang.”

Methodologie

Het World FinTech Report 2019 is gebaseerd op een wereldwijde enquête onder 116 traditionele financiële dienstverleners en 40 FinTech-bedrijven, waaronder banken en kredietverstrekkers, payment providers en vermogensbeheerders. De vragen in het onderzoek belichten zowel het perspectief van FinTechs als van traditionele financiële dienstverleners en onderzoeken de impact van de opkomst van Open Banking in de financiële sector. Het geeft inzicht in de gevolgen die het nieuwe ecosysteem zal hebben op alle belanghebbenden, de uitdagingen en zorgen waarmee bedrijven te maken zullen krijgen, en de opkomst van nieuwe bedrijven en verdienmodellen.

[i] Geïntegreerde ondernemingen zijn ondernemingen die alle functies zelfstandig uitvoeren, zonder samen te werken met of gebruik te maken van andere ondernemingen in het ecosysteem. Veel van de banken in het huidige ecosysteem zijn geïntegreerde ondernemingen die hun eigen producten ontwikkelen, produceren en distribueren.