Skip to Content

Capgemini skal implementere storskala sky-transformasjon som driver for innovasjon og bærekraft hos Airbus

Capgemini skal ta i bruk en holistisk tilnærming – ‘sustainability by design’ – som skal tilrettelegge for at sky-tjenester blir karbonnøytrale innen 2024.

23 May 2022

Oslo, 20. mai 2022 – Airbus velger Capgemini til å levere transformasjonsprogrammet ‘cloud-first’ for sine fly-og helikoptervirksomheter. Som strategisk partner av Airbus, skal Capgemini levere et komplett tjenestespekter av skyinfrastruktur for Airbus.

Capgemini skal drive transformasjon av eksisterende tjenester gjennom konsolidering og modernisering av både privat og offentlig sky, samt infrastruktur for å oppnå fleksibilitet for å møte fremtidige behov.

Capgemini skal også fasilitere modernisering av applikasjoner ved å flytte over til multihybride-skyløsninger. En ‘pay-per-use’ modell vil bli brukt for å støtte kontinuiteten av Airbus sin aktivitet samtidig som det tilrettelegges for fleksibilitet.

Det hybride skytransformasjonsprogrammet skal akselerere nye funksjonaliteter i Airbus sitt IT-system, samtidig som de bidrar til innovasjon for å støtte Airbus sin produksjonsaktivitet og forsyningskjeder.

I tillegg skal Capgemini sitt plattform-team støtte Airbus sin IKT-avdeling i å akselerere og skalere innovasjonsveikartet deres. Et felles innovasjonsfond med Airbus skal etableres for å teste nye teknologier, slik som maskinlæring og kunstig intelligens for å støtte selskapets mål om å være fremst innen teknologitrender.

For å tilpasse tjenestene mot Airbus sin bærekraftsambisjon, skal Capgemini sørge for en ‘next-generation’ sky- og infrastrukturplattform som reduserer karbonavtrykket på tvers av alle tjenestelinjer. En bærekraftig skystrategi blir implementert sammen med en aksjonsplan. Dette vil gjøre det mulig for Airbus sin fly- og helikoptervirksomhet å nå sitt mål om å være karbonnøytrale innen 2024.

«Innovasjon og bærekraft er hovedprioritet for industriledere i dag. Vi er fullt mobilisert til å bistå Airbus sine eksisterende og fremtidige program for bærekraftig romfart og robuste operasjoner, og samler det beste av Capgemini’s ekspertise innen sky kombinert med transformasjons- og innovasjonsmuligheter» sier Nive Bhagat, administrende direktør i Capgemini’s sky- og infrastrukturteam. «Denne avtalen gjenspeiler Capgemini’s posisjon som den viktigste forretningspartneren for strategiske programmer for globale aktører som selv er ledende i sin bransje».

Om Capgemini

Capgemini er en global leder som bistår kunder med å transformere virksomheter gjennom å utnytte mulighetene som finnes innen teknologi. Vi har som formål å frigjøre menneskelig potensiale gjennom teknologi, for en inkluderende og bærekraftig fremtid. Capgemini er en ansvarlig og mangfoldig organisasjon med 325 000 ansatte i nesten 50 land. Med 55 års erfaring og dyp bransjekunnskap er Capgemini en pålitelig partner som jobber for å realisere kundenes ambisjoner innenfor et spekter av tjenester som spenner fra strategi til drift, og alltid i takt med den siste utviklingen innen innovasjonsområder som sky, data, kunstig intelligens, programvare, digitale ingeniørtjenester og nye plattformer. Konsernet rapporterte i 2021 globale inntekter på 18 milliarder Euro.

Get the Future You Want |  www.capgemini.com