Przejdź do Treści
20210728Wr_rz-studio.pl_DSC9137-2048x1365

STARTER KIT

Starter Kit jest dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie technologii JAVA, a także zdobyć cenne doświadczenie od ekspertów i profesjonalistów z Capgemini.

Do programu dołączyć mogą osoby chcące zmienić swoją ścieżkę kariery. Ponadto trzeba znać podstawy dowolnego obiektowego języka programowania. Wymagana jest także komunikatywna znajomość języka angielskiego i co najmniej podstawowa znajomość języka niemieckiego.

Program będzie odbywał się w formie hybrydowej. Od uczesników wymagamy jednak obecności w biurze (Poznań/Wrocław) w wymiarze 70% czasu pracy.

Uczestnicząc w jednym z dwóch przygotowanych przez nas programów masz jedyną w swoim rodzaju szansę, by stać się profesjonalistą w branży IT.

Status

Przerwa w organizacji programu

CZAS TRWANIA

3 miesiące

UMOWA

Zlecenie

FORMA ZAJĘĆ

Wykłady, praktyczne zadania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, konsultacje z mentorem

Java Starter Kit

Przez 3 miesiące nauczysz się z nami, jak kompleksowo tworzyć nowoczesne systemy informatyczne – od projektowania i optymalizacji baz danych, przez implementację rozwiązań serwerowych bazujących na nowoczesnych technologiach opartych o język JAVA aż po zaawansowany interfejs webowy.

Po pomyślnym ukończeniu kursu będziesz pracować z nami przy tworzeniu i dalszym rozwijaniu aplikacji oraz systemów informatycznych zaprojektowanych na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad tym oprogramowaniem odbywa się głównie w oparciu o języki programowania wyższego poziomu (JAVA), nowoczesne technologie, narzędzia oraz metodyki i dobre praktyki inżynierii oprogramowania oparte o międzynarodowe standardy.

Software Tester Starter Kit

W ciągu 3 miesięcy będziesz miał możliwość nauczyć się podstaw programowania w języku Java, dowiesz się jak testować oprogramowanie i w jaki sposób przygotować testy manualne oraz jak zaprogramować automatyzacje testów. Po pomyślnym ukończeniu programu Software Tester Starter Kit będziesz współpracować z nami przy tworzeniu i dalszym rozwijaniu aplikacji oraz systemów informatycznych zaprojektowanych na indywidualne potrzeby naszych klientów. Praca nad tym oprogramowaniem odbywa się głównie w oparciu o języki programowania wyższego poziomu (JAVA), nowoczesne technologie, narzędzia oraz metodyki i dobre praktyki inżynierii oprogramowania oparte o międzynarodowe standardy.

FAQ

1. Na podstawie przesłanych CV osoby spełniające warunki zostaną zaproszone na weryfikację znajomości języka angielskiego i niemieckiego.

2. Następnie osoby, które pozytywnie przeszły test z angielskiego i niemieckiego zostaną zaproszone na wykład merytoryczny oraz spotkanie informacyjne online. Po wykładzie kandydaci otrzymują zaproszenie na test techniczny.

3. Ostatnim etapem procesu rekrutacyjnego jest rozmowa, która trwa około 45 minut i odbywa się w formie videokonferencji.

4. Do programu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy pozytywnie przeszli wszystkie etapy rekrutacji: test językowy, test techniczny oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Firma Capgemini zastrzega sobie prawo do każdorazowego ustalania kryteriów kwalifikacyjnych do danej edycji, w zależności od bieżących potrzeb biznesowych.

Uczestnictwo w programie wiąże się z braniem udziału w obowiązkowych wykładach, które odbywają się na przestrzeni 3 miesięcy i trwają około 3-4 godzin w zalezności od modułu. Każdy wykład odpowiada jednemu blokowi tematycznemu realizowanemu w trakcie programu.
Po wykładzie uczestnik otrzymuje zadania do wykonania o różnym stopniu zaawansowania i trudności, które ma za zadanie wykonać do końca modułu. Do dyspozycji ma mentorów technicznych, z którymi może umawiać się na konsultacje, odbywające się kilka razy w tygodniu. Na konsultacjach można analizować na bieżąco przygotowane przez siebie rozwiązania. Przed rozpoczęciem kolejnego bloku tematycznego uczestnik wysyła końcowe rozwiązanie swojego zadania do trenera, który będzie je weryfikował. Zmiany wprowadzane do zadania po zakończeniu modułu nie będą brane pod uwagę przy wystawieniu oceny końcowej za moduł.

Niestety nie ma takiej możliwości. Możesz wziąć udział w regularnej rekrutacji na dostępne stanowiska developerskie, odpowiadające Twojemu poziomowi kompetencji.

Wystarczy podstawowa znajomość języka niemieckiego na poziomie A2. Capgemini wspiera dalszy rozwój podczas intensywnych kursów języka niemieckiego

Program Starter Kit trwa trzy miesiące. Przewidziany nakład czasowy wynosi 40 godzin tygodniowo. Uczestnik sam dopasowuje godziny pracy oraz ich liczbę według swoich potrzeb. Niemniej jednak, wymagamy obowiązkowej obecności na wykładach i konsultacjach, które odbywają się w standardowych godzinach pracy biznesu. Uczestnik sam decyduje, ile czasu poświęci na naukę materiału oraz na rozwiązywanie zadań. Należy jednak pamiętać, że maksymalny czas, za który zostanie wypłacone wynagrodzenie, wynosi 40 godzin tygodniowo.

Przewidzianą formą prawną jest umowa zlecenie.

Program będzie odbywał się w formie hybrydowej. Od uczesników wymagamy obecności w biurze (Poznań/Wrocław) w wymiarze 70% czasu pracy.

Aby otrzymać propozycję dalszej współpracy, należy ukończyć kurs z wynikiem pozytywnym.

Każdy uczestnik, który ukończy program z pozytywnym wynikiem, będzie zatrudniony na pełen etat. Wymagamy zatem 40-godzinnej dostępności tygodniowo po programie.

W Capgemini bardzo cenimy sobie informację zwrotną. Wierzymy, że regularna i konstruktywna ocena Twoich postępów pomoże Ci się rozwinąć oraz wykorzystać 3 miesiące stażu u nas jak najlepiej. W związku z tym, po każdym module otrzymasz indywidualny feedback na temat Twojej pracy.

Najważniejsze czynniki dla nas to: zrozumienie tematu oraz realizacja zadań – mamy jasno określone kryteria oceny z każdego tematu, które są Wam udostępniane przed przystąpieniem do zadania. Bardzo ważne są dla nas również umiejętności miękkie, między innymi: umiejętność współpracy, komunikatywność, otwartość na informację zwrotną od trenera, czy też samodzielność w rozwiązywaniu problemów, a także kultura osobista. Ocenie podlega również jakość Twojej pracy: tempo i organizacja pracy, a także dokładność wykonanego zadania. Decyzje dotyczące Twojego dalszego uczestnictwa w programie będą podejmowane w zależności od wyników Twojej pracy – zarówno na podstawie kompetencji technicznych, jak i społecznych.

Tak, każdy kursant ma ustaloną taką samą stawkę godzinową. 

Powyższe informacje zostały przedstawione w formie Q&A na podstawie regulaminu programu. Główny Regulamin programu Starter Kit jest umieszczony na stronie wewnętrznej Capgemini.