Przejdź do Treści

Kodeks etyki biznesowej

Grupa Capgemini zawsze była organizacją opartą na wartościach — kierując się wspólnymi wartościami, staramy się przyjąć etyczny sposób myślenia i zachowania we wszystkich naszych codziennych działaniach biznesowych.

Kodeks etyki biznesowej Capgemini przedstawia nasze wartości, zasady etyczne i oczekiwane zachowania w pięciu kluczowych obszarach:

  • Bezpieczne i inkluzywne środowisko pracy
  • Zaufanie w relacjach biznesowych
  • Bezpieczeństwo i integralność Grupy oraz zasobów podmiotów zewnętrznych
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu
  • Kultura zgłaszania problemów etycznych

Pobierz nasz Kodeks etyki biznesowej

EN | ES | DE | FR | IT | JP | PL | PT | RUZH